29 71 41 90 info@new-you.dk

Hypnose mod angst og fobier

Hypnose mod angst – hvilken frygt eller fobi døjer du med?

Alle mennesker har hver deres frygt/fobier i livet, men særligt nogle temaer og områder viser sig oftere end andre. Hos New-you hypnose i København arbejder vi rigtig meget med hypnose mod behandling af angst og fobier. Herunder flyskræk, eksamensskræk, jalousi, præstationsangst og følelsen af ikke at være god nok. Uanset hvad det er der hæmmer én, er det irrationelle følelsesmønstre, der ligger kodet i det underbevidste sind.

Vi har hver især vores årsager til, at disse kodninger sker. Heldigvis kan vi med moderne hypnoterapi gå ind og finde ud af, hvad de underliggende årsager er og forløse dem. Er du træt af at have disse begrænsninger og ønsker at få sat disse hæmmende mønstre på plads en gang for alle, så er moderne hypnoterapi et af de mest seriøse bud på at få sat angsten og de ubehagelige reaktioner på plads.

Mark Skau
Jeg kunne mærke fremskridt fra første session

Hej mit navn det er Mark, jeg er 25 år og Fri for angst!

Jeg har siden 2015 gået med mange problemer ang. angst, og det fyldte enormt meget i min hverdag. Jeg havde mange begrænsninger med hensyn til både rejse/elevator/små rum og mange mennesker. Jeg har været hos flere læger/psykiater dog uden held da jeg ikke ville gå pille vejen. Jeg valgte at gå til angst håndtering i håb om hjælp til at komme videre. I min optik blev det til det ene nederlag efter det andet da jeg kun akkurat kunne træde vande og (sygdommen) blev værre.

Jeg valgte at prøve mig frem med hypnose selvom jeg mente det var noget fis. Benny fik ændret mit syn på dette meget hurtigt. Jeg kunne mærke fremskridt fra første session jeg havde hos ham. Det tog ikke Benny særligt lang til at finde frem til knude punktet for mig og det er jeg utrolig taknemmelig for. Vi fik arbejdet med tidligere episoder i mit liv som jeg ikke vidste havde betydning for min hverdag, men kan kun sige at det havde det!

Jeg er i dag en fri mand med åbent sind og hjerte. Jeg bukker og takker for den fantastiske oplevelse som Benny har været med at guide mig imod.

Så hvis du nogensinde overvejer hypnose eller hypno terapi så vælg Benny for han er fantastisk dygtig til det han laver!

Kærlig Hilsen
Mark Skau

 

Hypnose mod angst – slip af med angst og fobier

Ønsker du at komme videre og slippe af med følelsen af angst og de underliggende hæmmende mønstre, er hypnose som behandling af angst og fobier den effektive og direkte vej. Med simple teknikker får du forståelse for, hvorfor disse ubehagelige mønstre bliver aktiveret igen og igen. Derudover går vi ind og neutraliserer de spændingsfelter, som sidder i kroppen. Når disse først er sat på plads, vil de kropslige fornemmelser, der opstår ved angst og fobier ikke vise sig mere. Det betyder, at du i fremtidige situationer, hvor disse tanker/følelser normalt ville have opstået, i stedet vil opleve en større indre ro og balance. Hos New-You kan vi hjælpe dig med at blive fri for mange typer af angst og fobier såsom:

Flyskræk

Flyskræk er en af de mest udbredte fobier. Flyangst kan opstå i forbindelse med at flyet letter eller lander, eller hvis der opstår turbulens. Det kan også være, at du har haft en ubehagelig tidligere oplevelse på et fly, der gør, at du har udviklet flyskræk. Mange føler sig begrænset af deres flyskræk, og det kan vi hos New-you hjælpe med.

Eksamensangst

Det er de færreste, der synes, at det er særligt rart at stå i en eksamenssituation, hvor ens præstation bliver bedømt og vurderet. Men mange oplever faktisk decideret angst i situationer som eksamen, oftest som følge af, at de ikke føler sig gode nok. Lider du af eksamensangst, kan du få hjælp hos New-you gennem hypnose.

Præstationsangst

De fleste af os ønsker at præstere godt i situationer, hvor der er en forventning om, at vi skal præstere. Har du præstationsangst oplever du dog et udpræget ubehag, når du skal præstere. Det kan både være i uddannelsesmæssige, arbejdsrelaterede, og sociale situationer, hvor du føler angst og ubehag ved at skulle præstere. Gennem hypnose er det muligt at afhjælpe og mindske dit problem, og det kan vi hjælpe med.

Social angst

Hvis du lider af social angst, vil du så vidt muligt undgå at have socialt samvær med andre mennesker, og du vil føle en frygt for at virke forkert og akavet, hvis du skal være sammen med andre mennesker. Social angst kan være meget begrænsende og forhindre dig i at leve dit liv fuldt ud. Med hypnose kan du forbedret din sociale angst og blive mere tryg ved sociale situationer.

Panikangst

Panikangst er en angstlidelse, hvor personen oplever pludselige, intense panikanfald uden nogen åbenlys årsag. Personer med denne form for overdreven angst kan også opleve frygt for at få et panikanfald eller undgå situationer eller steder, hvor panikanfald kan forekomme. Hypnose mod panikangst kan hjælpe med at sætte dig fri af dette hæmmende mønster.

Angst for angsten

Angst for frygten er bekymringer om at opleve angst, og det er ofte en ubehagelig og hæmmende følelse, der kan antage forskellige former. Denne frygt opstår, når personen lider af angst eller panikangst. Den intense frygt kan lamme og forstærke yderligere angstsymptomer. Hypnose mod angst for angsten kan behandle denne frygt og hjælpe med at opnå frihed og velvære.

Generaliseret angst

Generaliseret angst er en tilstand, hvor en person konstant og overdrevent bekymrer sig om forskellige ting, selvom de ikke nødvendigvis udgør en trussel. Disse bekymringer kan dække alt fra arbejde og skole til sundhed og familie. Hypnose mod generaliseret angst kan hjælpe med at slippe den ofte vedvarende følelse af spænding, nervøsitet og uro.

Posttraumatisk stress

PTSD er en psykisk lidelse, der opstår som følge af at have været udsat for eller vidne til en ekstremt traumatisk begivenhed. De berørte personer oplever ofte gentagende flashbacks, mareridt, intens angst og en tendens til at undgå situationer, der minder dem om den traumatiske hændelse. Hypnose mod PTSD kan hjælpe med at reducere symptomer som flashbacks, frygt og mareridt. Desuden kan det styrke følelsen af kontrol og forbedre selvværdet.

OCD

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) er en psykisk lidelse med gentagne og uønskede tanker (tvangstanker) og ritualistiske handlinger (tvangshandlinger), hvilket påvirker livskvaliteten og fører til en cyklus af angst og tvang. Hypnose mod OCD kan hjælpe med reduktion af angst og tvangshandlinger, ændring af negative tankemønstre samt øget selvkontrol og styrkelse af lavt selvværd.

Agorafobi (bange for åbne pladser)

Agorafobi er en angstlidelse, hvor en person frygter at befinde sig på steder eller i situationer, hvor det kan være svært at flygte eller undslippe i tilfælde af potentiel fare eller panikanfald. Disse steder kan omfatte offentlige pladser, transportmidler eller områder med store menneskemængder. Hypnose mod agorafobi hjælper dig med at bryde mønstret, så du kan begynde at føle dig mere tryg i de situationer, som du ønsker at deltage i.

Klaustrofobi

Klaustrofobi er fobi for lukkede rum og en frygt for ikke at kunne komme ud af rummet igen. Ved klaustrofobi oplever du angst og frygt for mørke, små og trange rum med mange mennesker som eksempelvis elevatorer, busser eller biografer. Hos New-you kan du få hjælp til din klaustrofobi gennem hypnose, så du ikke længere bliver begrænset af din frygt for lukkede rum.

Jalousi

Rigtig mange af befolkningen døjer med jalousi i mindre eller større grad. Jalousi er en frygt for at miste og en frygt for et forventeligt tab. Jalousi kan opstå i både familie-, par-, og venskabsforhold, og kan for nogle være så invaderende, at det ødelægger relationen til den part, som er genstand for ens jalousi. Med hypnose hos New-you kan du få hjælp til at blive fri fra din jalousi.

Emetofobi

Emetofobi er en angstlidelse, hvor man frygter eller har intens angst for opkast. Det kan både være frygten for at se andre kaste op eller selv kaste op. Denne frygt kan også føre til undgåelsesadfærd, hvor man aktivt undgår situationer, hvor opkastning kan ske. Hypnose mod emetofobi kan hjælpe dig med at slippe frygten, så du kan være mere til stede i livet uden at have for mange unødvendige bekymringer.

Misofoni

MIsofoni, også kendt som “lydfølsomhed,” er en tilstand, hvor en person oplever en intens negativ reaktion på bestemte lyde. For dem, der lider af misofoni, kan disse lyde føre til en følelse af ubehag, irritation og endda vrede, hvilket resulterer i et stærkt ønske om at undgå situationer med disse lyde. Hypnose mod misofoni er målrettet, så du kan få reduceret ubehaget eller mindske det så meget som muligt.

Nålefobi

Nålefobi eller nåleskræk er en stor frygt for nåle. Nåleskræk kan ramme både børn og voksne, og kan i nogle tilfælde være så slem, at det begrænser én i ens hverdag, og man undgår at gå til læge eller tandlæge på grund af sine nålefobi. Gennem hypnose kan du slippe fri fra din nålefobi.

Hypnose-mod-angst-og-fobier

Hvad er angst og frygt

Frygt er en af vores stærkeste følelser, og er en af de største årsager til, at vi som mennesker bliver hæmmet i vores livsudfoldelse. Oplevelsen af frygt og angst kan vise sig i mange forskellige former og er irrationelle overbevisninger i form af tanker og følelser, som synes virkelige. På engelsk findes der forkortelsen F.E.A.R, som enten har betydningen false emotions appearing real eller false evidence appearing real, hvilket vidner om, at frygt er forestillinger, som virker virkelige.

Frygt er et urinstinkt, som skabes i vores gamle del af hjernen, som hedder reptilhjernen. Reptilhjernen er den del af hjernen, som hele tiden holder vagt med, om der skulle være nogen fare på færde, og hvor der enten skabes en kæmp eller flygt reaktion, hvis dette sker. Dette er på sin vis godt nok, så længe der er en reel fare. Det er der dog i vores nutidige samfund ret sjældent. Udfordringen ligger i, at sindet ikke kan kende forskel på reelle farer eller tanker/følelser, som synes virkelige. Hjernen reagerer på samme måde. Et eksempel kan være, når man er i biografen og lever sig ind i filmen. Her reagerer kroppen/sindet på samme måde, som var det virkeligt, selvom man dybest set godt ved, at det er fiktion.

 

Hvordan opstår fobier  

Det kan virke fuldkommen åndssvagt at være bange for elevatorer, fly, lukkede rum eller mange mennesker. Det hele er dog noget, der skabes i sindet livet igennem. Mange fobier opstår allerede i barndommen, hvor andre dukker op senere i livet, og oftest kobles der flere fobier på i løbet af livet.

Når vi responderer på irrationel frygt. Som f. eks edderkopper, at skulle flyve eller holde tale, er det en gammel kodning/programmering, der bliver aktiveret i det underbevidste sind, og som viser sig som kropslige fornemmelser. Det kan f. eks være koldsved, hjertebanken, fugtige hænder, rødmen, stammen, tunnelsyn, mundtørhed, svimmelhed, snurren i hænder og fødder og ondt i maven.

Det kan være nærliggende at tilskrive “angst triggeren” som årsagen til, at fobier for dyr, ting eller andet opstår. I virkeligheden handler det dog om alt andet end det, der sker i den aktuelle situation. Derfor er det vigtigt at se på de underliggende årsager og frigøre årsagen til angsten i stedet for at fokusere på de forskellige situationer og forsøge at løse dem derfra.

Symptomer på angst og fobier

Symptomerne ved angst og fobier overlapper tit hinanden og kan nogle gange være svære at skelne og sætte ord på. Man er dog ikke i tvivl om, at følelserne er der, når man er i angstfyldte situationer eller blot forestiller sig en situation, hvor man enten har oplevet det i fortiden eller en situation i en mulig fremtid. Her får du nogle af de mest almindelige symptomer på angst og fobier:

Symptomer på angst:

 • Søvnproblemer, såsom vanskeligheder med at falde i søvn eller opretholde søvn.
 • Fysiske symptomer som hjertebanken, sveden, rystelser eller kvalme. 
 • Muskelspændinger eller smerter i kroppen.
 • Undgåelse af situationer, der udløser angst. 
 • Vanskeligheder med koncentrationen eller følelse af, at tankerne gentager sig.
 • Selvbekæmpende tanker eller følelse af, at tingene vil gå galt.
 • Undgåelse af sociale situationer eller aktiviteter, der tidligere blev nydt.
 • Følelse af uro eller konstant spænding.
 • Hyppige bekymringer eller overdreven frygt for fremtidige begivenheder.

Symptomer på fobier:

 • Panikanfald eller ekstrem angst, når man står over for det frygtede objekt eller situation.
 • Bevidst undgåelse af det frygtede objekt eller sted. 
 • Vanskeligheder med at kontrollere frygten, selvom man forstår, at den er overdrevet eller urealistisk. 
 • Anspændthed eller følelse af rystelser ved tanken om at skulle håndtere det frygtede objekt. 
 • Følelse af at miste kontrollen eller blive vanvittig, når man står over for fobien 

Det er vigtigt at bemærke, at symptomerne på angst og fobier kan variere fra person til person, og de kan have forskellig alvorlighedsgrad.

Virker hypnose mod angst og fobier?

Hypnose virker som en meget effektiv behandling mod angst og fobier. Faktisk bliver mange overrasket over, hvor hurtigt og nemt det er at slippe disse ubehagelige mønstre, fordi de fleste af dem, der døjer med angst eller fobi, har gået med det i lang tid og måske prøvet alt muligt andet uden den store effekt.

Når vi arbejder med hypnose mod angst og fobier, anvender vi moderne hypnoterapi, hvor vi dykker ned i det underbevidste sind og henter de underliggende informationer, der ligger til grund for den begrænsende og hæmmende adfærd. Det betyder, at når du vælger hypnose som behandling, går vi direkte til kernen af problemerne og frigør dem. Dette fører til større forståelse og varige forandringer.

Når vi benytter denne hypnosemetode, er der ikke nogle former for angst og fobier, der er svære at arbejde med end andre, da det hele handler om gamle programmeringer og følelsesmæssige ubalancer. Faktisk er det sådan, at jo kraftigere følelsesmønstret er, jo nemmere er det at arbejde med. Grunden til at det er på denne måde er, at det er nemmere at skabe kontakt til de underliggende årsager, når der er stor spænding på ens udfordringer. Derudover mærkes der en større kropslig forskel, når kraftige mønstre slippes. Det betyder samtidig også, at uanset hvilken frygt eller fobi du døjer med, kan vi hos New-you hjælpe dig.

Kom videre i livet – Få effektiv behandling med hypnose

Har du angst eller fobi overfor noget, er det vigtigt, at vi får forløst dine mønstre hurtigst muligt. Hvis ikke dine mønstre bliver forløst i tide, kan der opstå indre spændingsfelter, der i værste fald kan vise sig som fysiske symptomer som for eksempel hudproblemer, fordøjelsesproblemer, hovedpine, spændinger og indre stress.

Har du brug for hjælp til at komme ud af de negative følelser og hæmmende følelsesmønstre? Så er hypnoterapi en effektiv behandlingsmetode. Med hypnose målrettet mod at hjælpe dig med at slippe af med fobier og angst, kan du sende en e-mail til info@new-you.dk. Du kan også udfylde kontaktformularen nedenfor, og vi vil vende tilbage til dig så hurtigt som muligt.