29 71 41 90 info@new-you.dk

intuitiv sjælerejse terapeut

spirituel hypnose uddannelse

Lær at guide intuitive sjælerejser, der skaber indsigt og forandring på et dybere plan

Kunne du tænke dig at guide andre til at få dyb spirituel oplevelse gennem en sjælerejse, hvor der er et utal af muligheder, og som altid vil passe til den enkelte?

Måske du…

 • … går med en drøm om at arbejde med noget spirituelt, men har ikke fundet din vej ind i det endnu.
 • … søger svar på spørgsmål omkring livet, men har haft svært ved at finde disse.
 • … har en dybere længsel efter at gøre noget meningsfyldt for dig selv og andre.
 • … er nysgerrig på den åndelige verden og spiritualitet, men samtidig har en vis form for skepsis, fordi du egentlig ikke ved, hvad det er.
 • … søger egen udvikling på et spirituelt plan og gerne vil møde ligesindede med samme interesser
 • … gerne vil følge dit hjerte og tage handling på at åbne op for din spiritualitet.
 • … er uddannet indenfor hypnoterapi eller andre terapiformer og mangler spirituelle værktøjer i dit terapeutiske arbejde.

Det lærer du på uddannelsen

Uddannelsen er bygget op, så du trin for trin lærer:

 • Hvordan du med målrettede værktøjer guider folk hen, hvor deres svar ligger i den åndelige verden.
 • Hvilke elementer, der vigtige for at guide trygt og sikkert.
 • Hvordan du gradvist bliver mere og mere intuitiv i din guidning, og dermed skaber din egen måde at arbejde med de lærte værktøjer.
 • Hvordan du opbygger en sjælerejse, som passer til den enkelte (ikke to sessioner er ens)
 • Hvordan du starter en sjælerejse ordentlig op, og hvordan du skaber integration af al vigtig læring og forståelse i processen.
 • Hvordan du sammensætter sjælerejser i forløb og forståelsen for, hvorfor det er vigtigt at kunne dette.
 • Hvordan du laver sjælerejser, som guides på sjælens præmisser med udgangspunkt i den enkelte person.
 • Hvordan du bruger den overordnede struktur og værktøjer til at åbne op for et utal af muligheder, der guider den enkelte person hen, hvor svarene ligger.

spirituel hypnose uddannelsen er en helt unik uddannelse

Dette er ikke en traditionel uddannelse i regressionsterapi eller livet mellem livene. Denne uddannelse er helt sin egen og uden sammenligning en af de mest fleksible og intuitive tilgange, der findes på markedet. Du får masser af nytænkning og simplificering af traditionelle metoder, som adskiller sig markant på mange områder.

Når vi snakker regressionsterapi eller sjælerejser i den traditionelle forstand, er det oftest tunge, tidskrævende og fastlåste metoder, som enten skaber begrænsninger eller kan være svært tilgængelige. På denne spirituelle hypnose uddannelse lærer du en let tilgængelig metode, som skaber høj succesrate.

Denne form for sjælerejse gør det væsentlig nemmere både for dig og personen, der skal guides, da alle mulighederne er åbne, så der ikke på forhånd skal tages stilling til, om man skal vælge en ’tidligere liv’- eller ’livet mellem livene’-oplevelse.

Når man vælger en intuitiv guidet sjælerejse, vil oplevelserne automatisk folde sig ud som de skal, uanset hvor de ligger i den åndelige verden.

For dig, som vælger den Spirituelle hypnose uddannelse, åbnes der op for et utal af muligheder, der gør, at du som fremtidig guide kommer til at lave sjælerejser på en moderne og intuitiv måde. Dette betyder, at du kommer til at lære nogle af markedets mest avancerede værktøjer, der er simplificeret og gjort målrettet i deres form.

Paloma Billede
…en fantastisk udviklingsrejse der giver unikke arbejdsredskaber

Jeg har netop afsluttet forløbet ” Spirituel hypnose uddannelse ” hos New-You v. Benny Vadmand og sikke en fantastisk udviklingsrejse, det har været. Allerede på første dag vidste jeg, at jeg var havnet det helt rigtige sted. Benny har en helt særlig evne, til at undervise på en levende og passioneret måde, der for mit vedkommende, gjorde mig endnu mere nysgerrige på regression og sjælerejser. Jeg er nu blevet godt klædt på, med en masse nye spændende værktøjer i værktøjskassen.

Jeg kan på det varmeste anbefale Benny som underviser. Du får nogle helt unikke arbejdsredskaber, som ikke ses andre steder.

⭐⭐⭐⭐⭐

Paloma Zendings

4 kerneområder du arbejder med som intuitiv sjælerejse terapeut

På spirituel hypnose uddannelsen lærer du således at guide intuitive sjælerejser. Her er det vigtigt, at enhver sjælerejse bliver guidet så intuitivt som muligt, for at oplevelserne frit kan folde sig ud. Der er dog særligt 4 vigtige kerneområder, som oftest vil være den bærende del af en sjælerejse. Disse vil kunne bruges selvstændigt eller i forskellige kombinationsmuligheder sammen med de understøttende værktøjer, der findes på hovednavigationsstedet, som hedder Det Åndelige rum.

De 4 hovedområder er:

 

Regression (Tidligere liv)

De fleste vil opleve et eller flere tidligere liv under en sjælerejse. Dette er en indsigtsgivende og transformerende oplevelse, hvor der altid tages udgangspunkt i relevante tidligere liv, som giver mening for den, som bliver guidet. Selve metoden der bliver brugt, er en moderne tilgang, der let skaber direkte adgang til underbevidstheden. Her vil det være muligt at opløse begrænsninger, som er forbundet til det nuværende liv ved at bryde karmiske bånd og slippe energimæssige forbindelser.

 

Livet mellem livene

Dette er sjælens domæne, og stedet hvor der kan findes dyb visdom og healing. Her kan der findes svar på livsvigtige spørgsmål, og der kan etableres et besøg i sjælegruppen. Derudover åbnes der op for muligheden for, at der kan skabes et møde med højtudviklede sjæle i Rådet. På dette sted kan der stilles spørgsmål, og der kan skabes healing og optimeringer af eventuelle ubalancer i energisystemet.

 

Progression (muligt fremtidigt liv)

Progression handler om, at man kommer på besøg i relevante mulige fremtidige liv, hvor der skabes vigtige forståelser. Dette kan være i form af gode råd eller aktivering af iboende potentialer i dette liv. Her kan det være godt at være udstyret med et nysgerrigt og åbent sind som guide, fordi der kan skabes usædvanlige oplevelser, såsom: at besøge andre planeter, være en anden energiform eller andet, som ikke er ”normal hverdagskost for et almindeligt menneske”.

 

Healing, Optimering og Integration

Der er flere steder undervejs i en sjælerejse, hvor der kan opstå healing og optimeringer, som kan arbejde på forskellige niveauer (både mentalt, fysisk og åndeligt). Spirituel hypnose åbner op for disse muligheder, som sker alt efter tilgængelighed, og hvad der er meningen for den enkelte. Dette vil for nogle sætte gang i dyb healing. For andre vil det skabe mere ro, samtidig med at der sker en integration af visdom. Derudover vil der også sommetider ske det, at healingen og de optimeringerne der bliver sat i gang, vil fortsætte efter sjælerejsen er slut.

Helle Joy
… min oplevelse af forløbet har været positiv, rar, behagelig samt lærerigt

Jeg henvendte mig til Benny Vadmand for at forhøre mig omkring Sjælerejse uddannelsen.

Jeg oplevede Benny som yderst imødekommende og venlig og jeg fik en masse info omkring uddannelsen og var med det samme klar til at starte denne uddannelse.

Jeg startede hos Benny 3/4 år senere og min oplevelse af forløbet har været positiv, rar, behagelig samt lærerigt.

Benny udviser en dejlig ro og er dygtig til at undervise i ro og balance hvor man får følelsen af at der er tid til den enkelte samt dennes selvudvikling.

Helle Joy

Uddannelsens opbygning

Det er vigtigt at have værktøjskassen i orden. På den spirituelle hypnose uddannelse får du en fyldt værktøjskasse med effektive teknikker, som kan bruges i de fleste situationer. Når du sætter disse sammen med den intuitive guidning, som du lærer undervejs, er du i stand til at guide enhver sjælerejse, så den passer til den enkelte. Dette gør, at du aldrig løber tør for muligheder og er rustet til, hvad end der måtte dukke op under en session.

Uddannelsen er fordelt på 4 weekendmoduler, som strækker sig over 4-6 måneder. Allerede efter første modul kan du begynde at guide andre på et basalt plan. Det forventes, at du arbejder selvstændigt imellem modulerne, og øver dig på de lærte teknikker og værktøjer. Vi evaluerer løbende dine praktiske kundskaber, så vi sikrer, at du har fået det hele med.

Selve uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve. Når denne er bestået, vil du få udstedt dit uddannelsesbevis.

Herunder kan du se, hvad du blandt andet lærer på spirituel hypnose uddannelsen:

Modul I – Regressionsterapi Basic

På spirituel hypnose uddannelsen lægger vi ud med at arbejde med basale værktøjer, hvor du lærer at guide i relevante tidligere liv, healing og skabe kontakt til Åndelige vejledere. Alt dette med udspring i hovednavigationsstedet, som hedder det åndelige rum.

Du vil allerede efter første modul have guidet andre flere gange og fået en del spirituelle oplevelser selv. Derudover vil du have en køreplan til, hvordan du sikkert kan guide andre på et basisplan, så du kan øve teknikkerne og skabe egne erfaringer, inden du starter på næste modul.

Du vil overordnet set komme til at lære og få trænet følgende på dette modul:

 • Basis induktion: Hvordan du skaber den optimale hypnotiske tilstand for oplevelsen af tidligere liv
 • Det åndelige rum: Hvordan du bruger det åndelige rum som base og som hovednavigationssted for den videre oplevelse, samt hvordan du skaber forbindelse via portalen til relevante tidligere liv
 • Healingsstedet: Hvordan du bruger healing som en vigtig del af en session, og hvordan du kan benytte det flere steder undervejs
 • Livmoder arbejde (tidligere liv og nuværende liv): Hvordan du med de rette spørgsmål får adgang til vigtig sjælsviden, der er tilgængelig i livmoderen (herunder Sjælsmission, valg af krop og andre spændende informationer)
 • Basale Terapeutiske værktøjer: Hvordan du bruger basale terapeutiske værktøjer til at slippe negative forbindelser og skabe integration af vigtig læring fra tidligere liv, herunder afslutning med dødsscenen og status på tidligere liv (life review)
 • Åndelige vejleder: Hvordan du guider klienten til at skabe kontakt til sin Åndelige vejleder, og hvordan du kan bruge denne flere steder under en tidligere livoplevelse.
 • ID (Identifikation): Hvordan du fra et neutralt sted bedst finder ud af, hvem personen er i tidligere liv, herunder: Land, by, årstal, bosted, køn, navn m.m.
 • Basis navigation: Hvordan du med en simpel struktur nemt kan navigere effektivt rundt i tidligere liv (hvordan du flytter klienten rundt til relevante situationer, som er vigtige at få med og samtidig får skabt en ordentlig afslutning, hvor du får essensen ud af oplevelsen).

Modul II – Regressionsterapi avanceret

På dette modul forfiner vi de teknikker, du lærte på første modul i spirituel hypnose uddannelsen, og gør dem mere intuitive. Derudover åbner vi op for mere avancerede terapeutiske teknikker og forståelser omkring det at guide i tidligere liv. Du vil efter dette modul have lært og øvet teknikkerne, som du skal bruge for at kunne lave en komplet tidligere livoplevelse.

Du vil overordnet set komme til at lære og få trænet følgende på dette modul:

 • Intuitiv induktion: Hvordan du bruger en tidsbesparende og målrettet induktion, der tilpasses den enkelte, og som du hurtigt kan lære uden brug af scripts
 • Livets bog: Klassisk værktøj indenfor regressionsterapien, der åbner op for sjælsviden i form af tekst, symboler, billeder eller andet, som giver vigtige indsigter
 • Det magiske spejl: Simpelt og effektivt optimeringsværktøj til at balancere energikroppen
 • Tilgivelse på et spirituelt plan: Hvordan du bruger tilgivelse, som en del af tidligere liv oplevelsen, til at opløse karmiske forbindelser m.m.
 • Sjælsforbindelser: Hvordan du guider klienten til at finde ud af, om der er personer fra tidligere liv, som også er en del af det nuværende liv
 • Mødestedet: Hvordan du skaber vigtige møder på sjælsplan, herunder afdøde kontakt, personer fra nuværende liv, mødet med engle og andre entiteter/energiformer
 • Life review avanceret: Hvordan du laver en mere dybdegående status på tidligere liv (dybere end du lærte på modul I), for at få endnu større forståelse og vigtig læring med
 • Frog leaping: Hvad du skal gøre, hvis klienten spontant hopper fra tidligere liv til andre tidligere liv, og samtidig sikrer, at du får den vigtige læring med, som ligger der
 • Kondensering af tid (avanceret navigation): Hvordan du bruger målrettede og avancerede teknikker til at kunne navigere rundt i tidligere liv og finde de rette situationer at besøge
 • Klientskemaet: Hvordan du bedst fletter skemaet ind med spørgsmål fra klienten, så de rette svar bliver givet på det rette tidspunkt, og samtidig får skabt så komplet en helhedsoplevelse som muligt.

Modul III – Progression & Livet mellem livene

På dette modul i spirituel hypnose uddannelsen åbner vi op for andre vigtige dimensioner udover tidligere liv. Vi retter fokus på mulighederne i fremtidige liv (progression) og livet mellem livene. Du har måske læst bøgerne af Michael Newton omkring sjælerejser og livet mellem livene. På spirituel hypnose uddannelsen lærer du en mere moderne og direkte metode, som åbner op for at kunne møde sjælegruppen, få dybe indsigter i visdomsrummet og komme på besøg i rådet, hvor der skabes møde med højtudviklede sjæle. Derudover går vi også i dybden med, hvordan der skabes optimeringer og forløsning – både kropsligt, mentalt og åndeligt.

Du vil overordnet set komme til at lære og få trænet følgende på dette modul:

 • Simpel intuitiv induktion: Ultra simpel og moderne intuitiv induktion, som skaber den rette tilstand til at kunne opleve en sjælerejse (uden at skulle bruge 30 minutter på det)
 • Progression: Hvordan du guider klienten til at få relevante oplevelser i muligt fremtidigt liv, og hvordan du finder ind til essensen og læringen i dette
 • Livet mellem livene (lml): Hvordan du med en direkte og lige til at gå til metode skaber adgang til livet mellem livene og al den vigtige sjælsvisdom, som findes der
 • Gatekeeperen: Hvordan du skaber kontakten til gatekeeperen, der er den som bestemmer om der bliver givet adgang til lml eller ej, og hvordan du guider, uanset hvilket svar der bliver givet
 • Sjælegruppen: Hvordan du nemmest fører klienten hen til sjælegruppen, og hvilke relevante spørgsmål og teknikker der kan bruges der
 • Visdomsrummet (akashiske arkiver): Hvordan du guider klienten hen til visdomsrummet og skaber rammen for, at de relevante og vigtige oplysninger, som venter der, kommer igennem
 • Rådet basis: Hvordan du får adgang og stiller spørgsmål til de højtudviklede sjæle, som er i rådet
 • Rådet avanceret: Hvordan du bruger Rådet på en avanceret måde, såsom: At kanalisere højtudviklet sjælsenergi igennem klienten samt at scanne kroppen for ubalancer/blokeringer og få indsigt i, hvor og hvordan de er skabt. Derudover lærer du, hvordan der aktiveres dyb healing og skabes fysiske-psykiske optimeringer på flere planer
 • Sjælsymbol: Hvordan du guider din klient til at få overrakt sit unikke sjælssymbol.

Modul IV – Integration og fuld intuitiv sjælerejse

I det sidste modul på spirituel hypnose uddannelsen lærer du et vigtigt værktøj, som hedder spejlsalen, der er en del af det Åndelige rum.  Derudover lærer du, hvordan du kobler alle de lærte teknikker og værktøjer sammen, og hvordan du integrerer det hele ind i nuværende liv. Du vil slutteligt lave en fuld intuitiv sjælerejse, hvor du bruger alle relevante værktøjer.

Du vil overordnet set komme til at lære og få trænet følgende på dette modul:

 • Spejlsalen: Multiværktøj som virker individuelt, som f.eks. til integration af skyggesider og sjælelige fragmenter
 • Integrationstunnelen: Hvordan du tager oplevelserne fra sjælerejsen og skaber integration ind i nuet og mulig fremtid
 • Portalen avanceret: Hvordan du guider klienten til at kunne opleve det mest relevante tidspunkt i tid og rum
 • Repetition: Der er afsat tid til at kunne få samlet op på teori, metoder og værktøjer (der er gennemgået på de andre modulerne) en sidste gang, inden du skal lave en fuld intuitiv sjælerejse
 • Fuld intuitiv sjælerejse: Du kommer til at lave en afsluttende sjælerejse, hvor du kan gøre brug af alle, lærte værktøjer og teknikker, der tilpasses den person, som du guider. Dette foregår under supervision af din underviser
 • Afslutning og overrækkelse af deltager bevis.

Få adgang til ekstra undervisningsmateriale

Som en del af uddannelsen får du allerede efter første modul adgang til en masse ekstra materiale online. I takt med at du afslutter de forskellige moduler, får du adgang til mere og mere avanceret materiale.

Materialet består overvejende af videocases, optagelser fra kurser og ekstra videoer, som understøtter alt det, du lærer på uddannelsen. Du kan derfor repeteret det lærte derhjemme mellem modulerne, og du kan se eksempler på, hvordan guidninger kan finde sted samt se videoer, der går i dybden med de forskellige områder.

Ellen
Uddannelse med masser af træning, der giver indsigtsrige sjælerejser

Benny har lavet en anderledes uddannelse som var strikket sammen på en hel særlig fin måde. Lige en til mig. Han fletter en lethed rummelighed og kreativitet ind i alt hvad han laver. Desuden får vi alt mulig undervisningsmateriale til rådighed, også til senere brug. Alt er muligt i hans verden, og uddannelsen har været med masser at træning, så vi lynhurtigt kunne guide klienter rigtig godt, og give indsigtsrige samt healende sjælerejser. Benny har masser af afsæt i forskellige hypnose uddannelser, og har til daglig både sine klienter, og forskellig hypnose uddannelser. Desuden har han meget indsigt i den spirituelle verden, og kan følge klienten og den studerende hele vejen rundt. Benny udvikler sine produkter konstant, og ryster guld ud af ærmet. En guided fælles hypnose laver han bare, som en der er sendt fra himlen, med masser af healing, det er helt vildt lækkert og inspirerende. Benny er en stor healer, er født til dette.  Skøn nordjyde som er landet i København. Bennys arbejde har mine varmeste anbefalinger.

Kh Ellen

Hvem er spirituel hypnose uddannelsen for?

Spirituel hypnose uddannelsen er præcis for dig, som ønsker at:

 • Gøre en forskel i livet ved at kunne guide andre ind i en spændende og givende sjælerejse
 • Mestre at lave sjælerejser, som passer til den enkelte
 • Lære principperne bag, hvordan du guider intuitivt i den åndelige verden – uden brug af scripts
 • Lære en gennemtestet metode, der virker, og klæder dig på til fremtiden
 • Få masser af praktisk træning undervejs
 • Få egen udvikling og dybere selvforståelse igennem selv at blive guidet
 • Lære teknikker, der både skaber dybe indsigter og forandringer
 • Tage en modulbaseret uddannelse, der gradvist klæder dig på med grundlæggende og avancerede teknikker
 • Udvide det du kan i forvejen med flere effektive værktøjer
 • Få adgang til masser af online materiale, der understøtter uddannelsen (undervisning, demoer, cases m.m.)

Uddannelsen er for alle

Du behøver ingen specielle evner for at kunne gennemføre den spirituelle hypnose uddannelse. Det kræver ingen specielle eller medfødte evner at tage spirituel hypnose uddannelsen og blive intuitiv sjælerejse guide. Tværtimod er det et håndværk, som kan læres af alle.

Du behøver ingen forudgående kendskab, uddannelse eller erfaring for at deltage. Det vigtigste er, at du har lysten til at lære at guide andre, samt har nysgerrigheden og interessen indenfor området. 

Er du healer, clairvoyant eller hypnoterapeut? Så er denne uddannelse lige noget for dig

Spirituel hypnose uddannelsen kan både stå alene eller kombineres med andre uddannelser og fag. Uddannelsen i sig selv, giver dig nogle godt værktøjer til at skabe gode resultater, selvom du ikke har anden erfaring med hypnose, terapi eller det spirituelle.

Selvom uddannelsen kan stå alene, er den samtidig et godt match til særligt hypnoterapi uddannelsen, da værktøjerne du lærer på de to uddannelser understøtter hinanden godt.

Er du healer eller clairvoyant vil disse også passe rigtig godt sammen med den spirituelle hypnose uddannelse.

Udover at du får en masse praktisk arbejde på kurserne, bliver du superviseret af underviseren, lige som du får en passende mængde teori, cases og relevant snak om området. 

100% Tilfredhedsgaranti

Denne uddannelse er af høj kvalitet, og du får et af markedets mest nytænkende og intuitive tilgange til spirituel hypnose. Derfor tror vi også på, at du bliver tilfreds med denne uddannelse. Skulle det mod forventning ikke ske, tilbageleverer du blot alt udleveret materiale (dette skal ske indenfor første modul), og du får dine penge tilbage. Du får med andre ord 100% tilfredshedsgaranti på spirituel hypnose uddannelsen! Alt at vinde intet at tabe.

Bennys undervisning er personlig og han deler rundhåndet ud af egne erfaringer

Jeg har været igennem mange uddannelser i mit lange liv, men min netop færdiggjorte Spirituelle Hypnose uddannelse hos Benny Vadmand, var toppen af Kransekagen. Det var en anderledes ”no bullshit” tilgang til et  sensitivt og følsomt emne. Benny navigerede os rundt i den spirituelle verden, sikkert og med stor kendskab til hvordan begreber som sjælerejser, regressions rejser, bliver til at forstå og videreformidle.

Benny er en selvsikker og levende fortæller, som gør at man hører og mærker det han gerne vil formidle, hans undervisning er personlig og han deler rundhåndet ud af egne erfaringer gennem sine mange år som behandler og underviser.

Gennem hele uddannelses forløbet er jeg blevet klædt bedre og bedre på, og føler mig klar til at kunne bruge de mange værktøjer som Benny har fisket op af sin værkstøjs kasse. Det er sket gennem mundlig undervisning og øvelser med andre kursister, under Bennys kyndige supervision.  Jeg har selv kendskab til den spirituelle verden, men blev positivt overrasket over hvor mange fine teknikker Benny har skruet sammen i denne uddannelse, teknikker som jeg har mærket gennem kurset, hvor kraftfulde de er at bruge.

Sten Lundager
LifeDsign

 

Betalingsmuligheder for uddannelsen

Hos New-You tilbyder vi gebyrfri ratebetaling på vores uddannelser – helt gebyrfrit og uden ekstra omkostninger.

Grunden til dette er, at jeg brænder for at arbejde med hypnose og udbrede kendskabet til spirituel hypnose. Derfor skal du have muligheden for at komme i gang med uddannelsen, når du ønsker det uden at skulle lægge det fulde beløb på én gang. 

SPIRITUEL HYPNOSE UDDANNELSE 2024+25 – 8 dage

Efterår/vinter 2024+25 (4 moduler):

Modul 1: 9/11 -10/11   
Modul 2: 7/12 – 8 /12     
Modul 3: 11/1 – 12/1  
Modul 4: 8/2 – 9/2      
Tidsrum: 9-16 alle dage. Medmindre andet bliver aftalt.

Normal pris:
23.900 kr.

Earlybird rabat (spar 2000 kr.) pris kun 21.900 kr.
Begrænset antal pladser – Kun 2 ledige pladser tilbage!

Sidste tilmeldingsfrist for earlybird:
Efterår/vinter hold 2024+25: 6/10-24

Forår 2025 (4 moduler):

Modul 1: 15/3 – 16/3   
Modul 2: 12/4 – 13/4 
Modul 3: 10/5 – 11/5
Modul 4: 14/6 – 15/6
Tidsrum: 9-16 alle dage. Medmindre andet bliver aftalt.

Normal pris:
23.900 kr.

Earlybird rabat (spar 2000 kr.) pris kun 21.900 kr.
Begrænset antal pladser (6 deltagere på hvert hold)

Sidste tilmeldingsfrist for earlybird:
Forårshold 2025: 31/1-25

Din investering i at blive intuitiv sjælerejse guide – normal pris 23.900 kr.

 Benyt dig af earlybird rabat! Bliv intuitiv sjælerejse guide for kun 21.900 kr.

(Se hvornår earlybird rabatten udløber under hvert hold)

Er du også interesseret i at blive uddannet hypnoterapeut, så se vores Master hypnose uddannelse

Betalingsmuligheder på denne uddannelse:
A) Betal det fulde beløb på én gang.
B) Gebyrfri ratebetaling på 6 eller 12 månedlige afdrag (Bliver hævet automatisk på din konto).

Tilmeldingen sker ved at trykke på knappen nedenunder og udfylder felterne, når din tilmelding er gået igennem vil du modtage en bekræftelse på at din plads er sikret.

Elisabeth-Due-udtalelse
Eminent lærer, der deler sin viden og kunnen fra et rent hjerte

Benny er ikke alene et af de mest generøse mennesker, jeg kender, men også en eminent lærer, der deler sin viden og kunnen fra et rent hjerte. Igennem hele forløbet er jeg blevet kærligt støttet til at overgive mig til processen og opfordret til at stole på min intuition. På forholdsvis kort tid har jeg lært utrolig meget. Spirituel hypnose har virkelig været en øjenåbner for hvordan man kan nå til dybe indsigter med generøs hjælp fra den åndelige verden. Af hjertet tak for dig!

Hvorfor skal du vælge spirituel hypnose uddannelsen?

Er du stadig ikke overbevist om, at spirituel hypnose uddannelsen er noget for dig, får du her 3 yderligere gode grunde til at vælge netop denne uddannelse:

1. Du kommer selv på mange indre rejser, og får egen udvikling undervejs

… hvilket er prisen værd i sig selv.

Denne uddannelse handler ikke blot om at lære at guide andre. Her er din egen udvikling også en høj prioritet. Dette sker både gennem de mange sjælerejse oplevelser, du får undervejs, hvor du bliver guidet af dine medkursister samt gennem spirituelle meditationer på klassen

2. Du får en spirituel hypnose uddannelse, der ikke findes andre steder (med garanti)

Den spirituelle hypnose uddannelse er en enestående tilgang til at lave sjælerejser, som du ikke finder andre steder. Uddannelsen er baseret på opdaterede klassiske teknikker og moderne intuitive værktøjer udviklet af Benny Vadmand. Denne metode sikrer dig en overskuelig køreplan til at kunne guide folk hen, hvor deres svar ligger.

3. Du er støttet hele vejen (også efterfølgende)

Hos New-You er du aldrig overladt til dig selv. Hos New-You er det vigtigt, at du kan tage din kunnen til det niveau, du ønsker. Derfor får du fuld support omkring det at lave sjælerejser. Dette gælder både undervejs og efterfølgende.

Helene - spirituel hypnose uddannelse
Fuldstændig mindblowing kursusdage

Det imponerer min hvordan de relativt simple værktøjer Bennys uddannelse som intuitiv sjælerejse guide/spirituel hypnose master, kan åbne op for en fuldstændig overvældende verden.

Jeg vil på det varmeste både anbefale og opfordre alle til at give sig selv den gave, at modage uddannelse gennem Benny Vadmand.

Mange taknemmelige hilsner fra Helene

Vitalija - spirituel hypnose uddannelse
Det har været en helt ubeskrivelig og fantastisk uddannelse

Kan varmt anbefales. Det har været en helt ubeskrivelig og fantastisk Spirituel Hypnose uddannelse for mig.

Har lært og oplevet mangt og meget.

Tak for din fantastiske support og dit store talent for at fremme alle vores potentialer.

Jeg er bare så glad og lykkelig.

En bedre læremester og mentor end Benny Vadmand, skal man lede længe efter!

Kh Vitalija

Føler jeg er blevet udrustet med den bedste og største viden inden for Sjælerejser

Hej Benny :0) Tak for nogle helt fantastiske dage. Er stadig helt høj. Du er et helt særligt og fantastisk menneske og ikke mindst underviser. At undervise fra hjertet og med en så brændende glød, er en sjældenhed. Kan slet ikke beskrive hvor glad jeg er for, at jeg lige havnede i hænderne på dig. Føler jeg er blevet udrustet med den bedste og største viden inden for Sjælerejser og kan slet ikke vente med at praktiserer det selv. Ved du har meget mere viden og erfaring at dele ud af og jeg kommer helt sikkert tilbage og suger mere til mig. Tak for dig og din rummelighed. Kærlig hilsen – Hannah Tørnstrøm

Fantastisk underviser, skøn personlighed, faglighed i top

Jeg har taget 2 uddannelser her. Fantastisk underviser, skøn personlighed, faglighed i top. Empatisk, varm, sjov, sød og dygtig. De ord er ikke fyldestgørende, men de beskriver Benny som underviser og person. – Henriette Larsen

Intuitiv sjælerejse terapeut udtalelse Maria