29 71 41 90 info@new-you.dk

Hypnose mod stress

Hypnose mod stress – Få brudt de ubevidste mønstre, der skaber for meget stress.

Langvarig stress er en alvorlig tilstand, som kan udgøre en trussel mod både dit psykiske og fysiske helbred. Stress opstår, når ens egne eller omverdenens forventninger og krav overstiger de ressourcer, man føler, at man besidder. Dette skaber en form for ubalance i både sind og krop, hvilket kan medføre psykiske, adfærdsmæssige og fysiske symptomer.

På vores hypnoseklinik i København tilbyder vi behandling af stress ved hjælp af hypnoterapi. Dette er en effektiv behandling, som kan bidrage til en større livsglæde, da den lærer dig at håndtere stress på en hensigtsmæssig måde. I forløbet hjælper vi dig med at nå ind til din underbevidsthed, hvor det er muligt at arbejde med dine adfærdsmønstre, følelser og opfattelser.

Ved at ændre din måde at opfatte omverdenen og eksterne omstændigheder på, kan du blive mere omstillingsdygtig og bedre til at håndtere situationer, som tidligere ville have udløst stress. Du vil dermed udvikle nye, mere hensigtsmæssige reaktions- og adfærdsmønstre, som vil kunne have en positiv effekt på resten af dit liv.

Stress-hypnose

Hvad er stress?

Stress er en naturlig reaktion, som vores krop har på en truende eller udfordrende situation. Når vi er i stressede situationer, frigiver vores krop stresshormoner som kortisol og adrenalin, som hjælper os med at reagere hurtigt og effektivt. Men når stressniveauet forbliver højt over en længere periode, kan det føre til kronisk stress, der giver fysiske og mentale problemer som angst, depression, hjertesygdomme og forhøjet blodtryk.

 

Hvad er symptomer på stress?

Symptomerne kan variere fra person til person og kan manifestere sig på forskellige måder. Nogle af de mest almindelige symptomer er:

Fysiske symptomer:

 • Hovedpine
 • Træthed
 • Svimmelhed
 • Muskelspændinger og smerter
 • Søvnforstyrrelser
 • Lav sexlyst
 • Maveproblemer som kvalme og diarré
 • Trykken for brystet  
 • Rysten på hænderne

Mentale symptomer:

 • Angst og bekymring
 • Irritabilitet og humørsvingninger
 • Følelse af overvældelse
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesproblemer

Årsager til stress symptomer

Stress kan opstå af en række forskellige årsager, men nogle af de mest almindelige årsager er:

 • For meget arbejdsbyrde eller stramme deadlines
 • Konflikt med kolleger eller ledelse
 • Utilstrækkelige ressourcer eller støtte
 • Mangel på kontrol over arbejdsopgaver
 • Usikkerhed omkring jobstabilitet
 • Manglende balance mellem arbejde og fritid
 • Personlige problemer som skilsmisse eller sygdom

 

Hvordan fungerer behandling af stress med hypnose?

Som mennesker lagrer vi vores oplevelser og erfaringer i underbevidstheden. Dette er på et ubevidst plan med til at forme os som individer, da de informationer, vi indsamler, påvirker den måde, vi tænker, handler og føler. Nogle af disse informationer, som er lagret i vores underbevidsthed, kan senere i vores liv vise sig at have en negativ og hæmmende effekt på den måde, vi lever vores liv.

I hypnose bevæger vi os ned i det underbevidste sind, hvor vi har mulighed for at påvirke disse lagrede tanke- og følelsesmønstre i en positiv retning. På grund af tidligere oplevelser kan du måske have indøvet en adfærd eller tilegnet dig egenskaber, der gør dig mere modtagelig overfor stress.

Et eksempel kan være, hvis du som menneske har svært ved at sige nej til andre og derfor siger ja til flere opgaver, end du kan rumme. Med hypnose benytter vi effektive teknikker, der hjælper dig med at nå ind til kernen af problemerne, så dine forudsætninger for at håndtere stress ændres væsentligt.

Hvem kan drage nytte af hypnose mod stress?

Hypnose kan være nyttigt for alle, der oplever stress eller har haft det inde på livet tidligere og aldrig rigtig er kommet ordentligt ud af det igen, og som ønsker at forbedre deres livskvalitet. Det kan være særligt nyttigt for dem, der oplever stress-relaterede problemer som angst, lavt selvværd, søvnproblemer og spændinger i kroppen.

Hvad er fordelene ved at benytte hypnose mod stress?

At slippe af med overbelastning af krop og sind, kan have mange fordele for både dit mentale og fysiske helbred. Nogle af fordelene inkluderer:

Bedre mentalt helbred:

Stress kan forårsage angst, depression og andre mentale helbredsproblemer. Når du slipper af med det, kan du opleve øget lykke, større tilfredshed med livet og bedre mentalt helbred.

Bedre fysisk sundhed:

Anspændthed kan forårsage en række fysiske helbredsproblemer, herunder hjerteproblemer, fordøjelsesproblemer og søvnforstyrrelser. Når du slipper af med det, og får mere ro i det autonome nervesystem, så vil du opleve en forbedring af humør og en øget følelse af energi og velvære.

Bedre evne til personlig stresshåndtering:

Når du har nervepres, kan det være svært at håndtere udfordringer og reaktioner i stressende situationer. Når du slipper af med det, kan du øge din evne til at håndtere stressende situationer og tackle udfordringer på en mere effektiv måde.

Bedre produktivitet og effektivitet:

Anspændthed kan have en negativ indvirkning på din evne til at fokusere og være produktiv på arbejdet eller i skolen. Når du slipper af med det, kan du øge din produktivitet og effektivitet, da du vil være mere fokuseret og i stand til at håndtere opgaver mere effektivt.

Bedre relationer:

Anspændthed kan påvirke dine relationer negativt ved at føre til konflikter, irritation og uenigheder. Når du slipper af med det, kan du forbedre dine relationer ved at være mere positiv, tålmodig og forstående over for andre.

Bedre livskvalitet:

Samlet set kan at slippe af med anspændthed føre til en forbedring af din livskvalitet. Du vil føle dig mere tilfreds, lykkelig og sundere, og du vil være bedre i stand til at håndtere de udfordringer, der kommer din vej.

Kontakt os, hvis du ønsker at opnå større ro og balance i dit liv.

Hvis du søger hjælp til at genvinde balancen i dit liv, kan du med fordel vælge hypnose. Book dit hypnoseforløb i dag eller kontakt mig, hvis du ønsker at vide mere om hypnose som behandlingsform