29 71 41 90 info@new-you.dk

Hypnose mod stress

Hypnose mod stress – Få brudt de ubevidste mønstre, der skaber for meget stress.

Længerevarende stress er en alvorlig belastningstilstand, som kan udgøre en trussel mod dit psykiske såvel som fysiske helhed. Stress opstår, når ens egne eller omverdenens forventninger og krav overstiger de ressourcer, man selv føler, at man besidder. Dette foranlediger en form for ubalance i både sind og krop, som kan medføre psykiske, adfærdsmæssige og fysiske symptomer.

På vores hypnoseklinik i København kan vi tilbyde dig behandling af stress ved hjælp af hypnoterapi. Dette er et effektivt værktøj, som kan aflede en større livsglæde, da det lærer dig at håndtere stress på en hensigtsmæssig måde. I forløbet hjælper vi dig med at nå ind til din underbevidsthed, hvor det er muligt at arbejde med dine adfærdsmønstre, følelser og opfattelser.

Ved at ændre din måde, hvorpå du opfatter omverdenen og eksterne omstændigheder, kan du blive mere omstillingsdygtig og bedre til at håndtere situationer, som førhen ville have afledt stress. Du udvikler således nye mere hensigtsmæssige reaktions- og adfærdsmønstre, som vil kunne have en positiv effekt på resten af dit liv.

 

Stress-hypnose

 

Hvad er stress?

Stress er en naturlig reaktion, som vores krop har på en truende eller udfordrende situation. Når vi er stressede, frigiver vores krop stresshormoner som kortisol og adrenalin, som hjælper os med at reagere hurtigt og effektivt. Men når stressniveauet forbliver højt over en længere periode, kan det føre til fysiske og mentale problemer som angst, depression, hjertesygdomme og forhøjet blodtryk.

.

Hvad er stress-symptomer?

Stress-symptomer kan variere fra person til person og kan manifestere sig på forskellige måder. Nogle af de mest almindelige stress-symptomer er:

Fysiske symptomer:

 • Hovedpine
 • Træthed
 • Svimmelhed
 • Muskelspændinger og smerter
 • Søvnforstyrrelser
 • Lav sexlyst
 • Maveproblemer som kvalme og diarré

Mentale symptomer:

 • Angst og bekymring
 • Irritabilitet og humørsvingninger
 • Følelse af overvældelse
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesproblemer

Årsager til stress symptomer

Stress kan opstå af en række forskellige årsager, men nogle af de mest almindelige årsager er:

 • For meget arbejdsbyrde eller stramme deadlines
 • Konflikt med kolleger eller ledelse
 • Utilstrækkelige ressourcer eller støtte
 • Mangel på kontrol over arbejdsopgaver
 • Usikkerhed omkring jobstabilitet
 • Manglende balance mellem arbejde og fritid
 • Personlige problemer som skilsmisse eller sygdom

 

Hvordan fungerer behandling af stress med hypnose?

Som mennesker lagres vores oplevelser og erfaringer i underbevidstheden. Dette er på et ubevidst plan med til at forme os som individer, da de informationer vi indsamler, er med til at påvirke den måde vi tænker, handler og føler. Nogle af disse informationer, som er lagret i vores underbevidsthed, kan på et senere tidspunkt i vores liv vise sig at have en negativ og hæmmende effekt på den måde, hvorpå vi lever vores liv.

Til stress hypnose bevæger vi os ned i det underbevidste sind, hvor vi har mulighed for at påvirke disse lagrede tanke- og følelsesmønstre i en positiv retning. Grundet tidligere oplevelser kan du måske have indøvet en adfærd, eller tilegnet dig egenskaber, som gør dig mere modtagelig overfor stress.

Dette kan eksempelvis være, hvis du som menneske har svært ved at sige nej overfor andre, og derfor siger ja til flere opgaver end du kan rumme. Med hypnose mod stress hjælper vi dig med at nå ind til kernen, så dine forudsætninger for at håndtere stress ændres væsentligt.

Hvem kan drage nytte af hypnose mod stress?

Hypnose kan være nyttigt for alle, der oplever stress eller har haft stress tidligere og aldrig rigtig er kommet ordentligt ud af det igen, og som ønsker at forbedre deres livskvalitet. Det kan være særligt nyttigt for dem, der oplever stress-relaterede problemer som angst, depression, søvnproblemer og spændinger i kroppen.

Hvad er fordelene ved at benytte hypnose mod stress?

At slippe af med stress kan have mange fordele for både dit mentale og fysiske helbred. Nogle af fordelene inkluderer:

Bedre mentalt helbred:

Stress kan forårsage angst, depression og andre mentale helbredsproblemer. Når du slipper af med stress, kan du opleve øget lykke, større tilfredshed med livet og bedre mentalt helbred.

Bedre fysisk sundhed:

Stress kan forårsage en række fysiske helbredsproblemer, herunder hjerteproblemer, fordøjelsesproblemer og søvnforstyrrelser. Når du slipper af med stress, kan du opleve en forbedring i disse symptomer og en øget følelse af energi og velvære.

Bedre evne til at håndtere udfordringer:

Når du er stresset, kan det være svært at håndtere udfordringer og stressende situationer. Når du slipper af med stress, kan du øge din evne til at håndtere stressende situationer og tackle udfordringer på en mere effektiv måde.

Bedre produktivitet og effektivitet:

Stress kan have en negativ indvirkning på din evne til at fokusere og være produktiv på arbejdet eller i skolen. Når du slipper af med stress, kan du øge din produktivitet og effektivitet, da du vil være mere fokuseret og i stand til at håndtere opgaver mere effektivt.

Bedre relationer:

Stress kan påvirke dine relationer negativt ved at føre til konflikter, irritation og uenigheder. Når du slipper af med stress, kan du forbedre dine relationer ved at være mere positiv, tålmodig og forstående over for andre.

Bedre livskvalitet:

Samlet set kan at slippe af med stress føre til en forbedring af din livskvalitet. Du vil føle dig mere tilfreds, lykkelig og sundere, og du vil være bedre i stand til at håndtere de udfordringer, der kommer din vej.

 

Kontakt os, hvis du ønsker at få en større ro og balance i dit liv

Hvis du ønsker hjælp til at genvinde balancen i dit liv, så kan du med fordel prøve hypnose mod stress. Book dit hypnose forløb i dag, eller kontakt mig, hvis du ønsker at vide mere om stress hypnose som behandlingsform.