29 71 41 90 info@new-you.dk

Livet mellem livene – hvad kan jeg opleve der?

Livet mellem livene er et spændende sted, der kan opleves under en sjælerejse. Det er kort fortalt sjælens domæne – det sted, hvor vi befinder os, når vi ikke er i en fysisk krop. Der er tre kendte stationer, der ofte benyttes under en sjælerejse: sjælegruppen, visdomsrummet og rådet.

Vi vil i denne artikel gå ind i detaljer om stationerne, forklare, hvad de er, og beskrive de oplevelser, man kan have på de forskellige steder. Der vil også være video-demonstrationer, så du kan se eksempler på, hvordan en guidning kan fungere på de forskellige steder.

Inden vi rigtig går i gang med denne artikel, er det vigtigt at vide, at en oplevelse i livet mellem livene også åbner op for individuelle muligheder, og oplevelsen altid vil tage form og give netop den oplevelse, der er meningen, ligesom alle andre dele af en intuitivt guidet sjælerejse.

Hvad er en Gatekeeper, og hvorfor er den vigtig?

Første skridt inden man træder ind i livet mellem livene er mødet med Gatekeeperen, som bestemmer, om der bliver givet adgang eller ej. Denne er en højtudviklet sjæl, som energimæssigt minder om en åndelig vejleder.

Gatekeeperen er en, der kender dig rigtig godt. Dens funktion er at modtage folk, når de forlader den fysiske form (dør) eller tager på en sjælerejse og oplever livet mellem livene

I forbindelse med en sjælerejse er Gatekeeperens primære funktion at føre én rundt i livet mellem livene, hvis adgang gives. Hvis adgang ikke gives, vil Gatekeeperen altid begrunde, hvorfor det ikke er muligt.

 

Hvad er en Sjælegruppe?

Sjælegruppen er ofte det første stop i en oplevelse af livet mellem livene. Her kan man, som navnet antyder, møde sin sjælegruppe. Denne gruppe af sjæle, som man finder her, er nogle, man arbejder rigtig godt sammen med og nemt kan have været medspillere i andre liv.

Sjælegruppen er en gruppe af sjæle, som man typisk har tætte bånd til og har arbejdet sammen med i tidligere liv. Man skifter ofte roller inden for gruppen for at opfylde den aktuelle livsmission.

Det vil sige, at man i et liv kan være moderen til en medspiller fra sjælegruppen, og i et andet liv kan rollerne være omvendte. Man kan også have valgt et andet køn, afhængigt af sjælskontrakten og rollefordelingen, inden man træder ind i den fysiske form.

Derfor vil der ofte være en eller flere sjæle, som føles genkendelige, når vi besøger sjælegruppen. Hurtigt og uden tvivl vil man kunne identificere personerne i dette liv, og derefter få værdifulde råd og indsigter fra sjælene i gruppen.

Antallet af sjæle i en sjælegruppe kan variere fra person til person. Sjælene i gruppen kan vise sig på forskellige måder, som passer bedst ind i situationen. Det kan være i ren energi form, eller ved at klæde sig ud til lejligheden. Det er vigtigt at huske på, at den åndelige verden har humor og tilpasser sig klienten for at skabe den mest passende oplevelse.

Se Sten opleve sin Sjælegruppe

Hvorfor overhovedet besøge sjælegruppen?

Der er flere fordele ved at besøge sjælegruppen, herunder:

– At opdage gruppens overordnede formål, specielle evner og samarbejde med andre sjælegrupper.

– At lære om eventuelle projekter gruppen arbejder med.

– At modtage gode råd og indsigter om ens fælles mission og evner.

– At møde sjæle, man har samarbejdet med i tidligere liv eller stadig samarbejder med.

– At få en større forståelse for ens sjælskontrakt og hvem man arbejder sammen med på sjæleplan.

 

Derudover kan du f.eks. finde ud af:

– Gruppens fælles mission

– Samarbejde med andre sjælegrupper

– Eksisterende projekter og opgaver

– Indsigt og rådgivning fra sjælene i gruppen

– Større forståelse for sjælskontrakten og samarbejdet med andre sjæle. 

 

hvad er Visdomsrummet?

Visdomsrummet er stedet, hvor al sjælens visdom ligger gemt. Her gives der adgang til relevant information, som er vigtig for den enkelte at vide.

Stedet vil automatisk vise, hvad der er relevant og det vil komme naturligt på den måde, der er rigtig for den enkelte.

Visdomsrummet kan tage mange forskellige former, ofte som et bibliotek med bøger, papyrusruller eller moderne faciliteter som f.eks. skærme. Informationen kan komme som ord, billeder eller følelser. Det kaldes også Akashiske arkiver.

Man finder frem til Visdomsrummet ved at blive ført derhen af Gatekeeperen, og derefter vil stedet åbne sig naturligt.

Se Sten opleve Visdomsrummet

hvad er Rådet?

Rådet er det mest kendte sted i livet mellem liv og er ofte årsagen til, at folk ønsker at foretage en Sjælerejse. Det er beskrevet i Michael Newtons bøger om Sjælerejser.

Rådet er interessant at besøge på grund af muligheden for at møde Rådsformanden, en højtudviklet sjæl, der kan besvare alle slags spørgsmål og give gode råd.

Rådsformanden kan give svar på alle livsrelaterede spørgsmål, selv dem, der ikke kan besvares andre steder.

Rådsformanden vil altid give et svar, men ikke nødvendigvis en løsning, da nogle ting kan skulle gennemleves i livet, før en løsning viser sig.

Se Sten opleve Rådet

hvad er Rådet Avanceret?

Hos New-You kan du opleve rådet på en mere avanceret måde end traditionelt. Her åbnes der op for endnu flere muligheder, såsom fysiske optimeringer, healing og formidling af sjælssymboler.

En intuitiv guidet sjælerejse, som den moderne form for sjælerejse kaldes, giver altså mulighed for mere avancerede oplevelser i Rådet.

Her kan vi bruge Rådsformanden til at kanalisere gennem den person, der bliver guidet. Det betyder, at Rådsformanden kan tale gennem den person, der bliver guidet.

Selv om det måske kan lyde lidt vildt eller underligt for nogle, er det faktisk en helt naturlig og harmløs proces, der giver unikke muligheder. 

De fleste mennesker har blokeringer i deres energisystem, hvilket betyder, at der sidder uløste følelser gemt i kroppen. Disse kan stamme fra dette liv eller et tidligere liv eller andre energetiske forbindelser.

Ved at lade Rådsformanden kanalisere gennem en person, kan kroppen scanne for eventuelle ubalancer, og der kan gives forklaringer om, hvorfor de er gemt i kroppen.

Rådsformanden vil desuden hjælpe med at løse ubalancerne og skabe de optimeringer, der er nødvendige. 

Når man kanaliserer en anden energi gennem sig selv, vil man altid være mentalt til stede på sidelinjen og derfor altid have kontrol. Derudover kan det gøres af alle, så længe de giver sig selv tilladelse og er åbne for processen.

Se Helle oplevet Rådet avanceret

Livet mellem liv er en central del af en sjælerejse

Vi har nu gennemgået nogle af de vigtigste aspekter vedrørende oplevelser i livet mellem liv. Det er vigtigt at bemærke, at der findes flere metoder til at blive guidet til sådanne oplevelser, hvor nogle tilgange kan være bedre end andre. Hos New-You anbefaler vi, at du vælger at lade din oplevelse mellem liv være en del af en intuitivt guidet sjælerejse, og at det gerne skal være en del af et sjælerejseforløb. Fordelen herved er, at du får de oplevelser, der er meningen for dig, og i den rækkefølge, der er mest rigtig for dig. Du kan læse mere om livet mellem liv i indlægget “Livet mellem liv hypnose hvad er det?”

Benny Vadmand