29 71 41 90 info@new-you.dk

det Åndeligerum hvad er det?

Det Åndelige Rum er opstartsstedet for en intuitiv guidet sjælerejse, der fungerer som hovednavigationsstedet, hvor al øvrig guiding udspringer fra. Her findes der forskellige vigtige værktøjer i selve rummet, som kan give indsigt og healing. Derudover indeholder stedet også Portalen, som er den direkte adgang til tidligere liv, livet mellem livene og mulige fremtidige liv.

Det Åndelige Rum er som sagt et rigtig godt opstartssted, både til at sætte gang i sanserne og klargøre ind til den videre oplevelse. Desuden benyttes stedet også som en mellemstation, der kan vendes tilbage til flere gange under en session og som afslutning inden optælling til normal bevidsthed. Det Åndelige Rum er udviklet, som en del af Spirituel Hypnose uddannelsen hos New-You, det vil sige, at denne speciel form for sjælerejser kun fåes hos personer, der har denne uddannelse.

 

Sidste vigtige justeringer og klargøring inden selve sjælerejsen

Det åndelige Rum skaber fundamentet, for selve sjælerejsen og er derfor det optimale opstartssted. Her vil du lande efter induktionen, og selve stedet vil automatisk åbne op og danne sig for dig på den måde, som passer bedst til dig. Stedet sætter gang i sanserne, skaber tryghed og kan udforme sig på utallige måder. Dette kan være alt fra pulserende energi til noget, der ligner en gammel ridderborg.

Din sjælerejse guide hjælper dig her, hvis der er brug for nogle justeringer, inden det hele for alvor går i gang. Det kan være, at der er brug for at komme til healingsstedet, som automatisk skaber optimeringer og justeringer, eller måske er der behov for at tilkalde Den Åndelige Vejleder, som giver tryghed og gode råd. 

Målet for de indledende manøvrer (forsamtale, intuitiv induktion og Åndelige Rum) er igen, at der gradvist bliver skabt tillid til, at du kan opleve med dine sanser (uanset hvordan du er skruet sammen), så der bliver skabt det bedste fundament for, at den egentlig sjælerejse kommer til at ske så naturligt og flydende som muligt.

 

Hvilke muligheder indeholder Det Åndelige Rum

Det Åndelige Rum åbner op for mange muligheder, både i selve rummet, og som der kan skabe forbindelse til direkte fra rummet. Her vil jeg kort komme ind på de vigtigste muligheder. Det første trin, som vi oftest tager, når først vi er i Det Åndelige Rum, er at besøge Healingsstedet. Dette gør vi for at skabe healing, optimeringer og lave sidste klargøringer inde selve sjælerejsen. Derudover findes der andre muligheder, som efter behov kan benyttes undervejs. Her er en kort oversigt over de vigtigste:

– Mødet med Den Åndelige Vejleder – Din vejleder er en uvurderlig støtte undervejs, der kan tilkaldes på hvilket som helst tidspunkt i sessionen til at skabe tryghed og forståelse. 

– Livetsbog – Her er der tilgang til vigtig information, som den åndelige verden ønsker at vise dig i kort form. Dette kan være tekst, symboler eller billeder, som oftest bygges videre på i resten af sessionen.

– Det Magiske spejl – her skabes der justeringer og optimeringer af ubalancer i energisystemet.

– Mødestedet – her skabes der værdifulde og relevante møder med energier, som ønsker at skabe kontakt (Dette kan være afdøde, nulevende eller andre entiteter).

– Portalen – her skabes direkte forbindelse til b.la. tidligere liv, livet mellem livene og mulige fremtidige liv.

 

Hvilke forbindelser kan der skabes til udenfor Det Åndelige Rum

Udover mulighederne i selve Det Åndelige Rum, kan der også skabes direkte forbindelse til relevante steder og oplevelser udenfor Det Åndelige rum. Dette gøres via Portalen, som b.la. kan skabe forbindelse til:

– Tidligere liv (Regression) – her opleves relevante tidligere liv, som giver indsigt og drager vigtige paralleller, der skaber forståelser for det nuværende liv. 

– Muligt fremtidigt liv (progression) – her opleves der enten mulige fremtidige situationer i nuværende liv eller fremtidige liv.

– Livet mellem livene – her er der mulighed for at opleve: Sjælegruppen, Visdomsrummet og Rådet.

 

Vigtig mellemstation

Det Åndelige Rum, benyttes også som mellemstation fra når vi går fra den ene vigtige og relevante oplevelse til den anden. Dette kan være imellem, når man flytter sig fra en tidligere livsoplevelse, til et besøg i Livet mellem livene. Der er flere fordele ved at bruge Det Åndelige rum, som mellemstation inden, at man bevæger sig fra et sted til et andet.

De to vigtigste grunde er, at man som det første, kan se det som en form for tjek point, hvor klienten, udover at mærke de følelsesmæssige skift, der er sket undervejs også registrerer, at der er positive ændringer i Det Åndelige Rum.

For når man er på en sjælerejse, så skabes der ofte dybe indsigter og transformationer. Disse sker løbende i processen og et af de steder, man oftest ser bevis for forandringer er, når man lander i Det Åndelige Rum imellem de forskellige oplevelser. Her vil rummet oftest skifte form, som et bevis for at forandringerne er sket (det kan være, at rummet er blevet større eller lysere).  

For det andet er det at bruge Det Åndelige Rum som en mellem station en rigtig god ide, fordi healingsstedet kan benyttes, hvis der er brug for nogle energimæssige justeringer inden den videre oplevelse af sjælerejsen (Den Åndelige Vejleder kan også altid kontaktes her, hvis behovet er der).

 

Sidste stop inden optælling til normal bevidsthed

Det er vigtigt, at vi sikrer os, at vi har fået al relevant oplevelse med under en sjælerejse. Dette kan godt lyder som en svær opgave, men det er faktisk nemt, når de rette værktøjer og intutive guidingsteknikker bliver taget i brug.

Alle har et naturligt mætningspunkt oplevelsesmæssigt, så her handler det om (ligesom mange andre ting i livet) kvalitet og ikke kvantitet. En intuitiv guidet sjælerejse sikrer i samarbejde med Den Åndelige Verden, at der skabes direkte forbindelse til relevante oplevelser, og at der via det Åndelige Rum sørges for, at klienten ved, om al vigtig information er blevet givet (her benyttes der ikke lange og gammeldags metoder, som oftest skaber unødige omveje og begrænsninger). 

Det vil sige, at også her fungerer Det Åndelige Rum, som en form for tjekpoint, der gør at vi får evt. sidste informationer eller justeringer med, inden optælling sker til normal bevidsthed.

 

Her kan du se en video demo af Det åndelige rum

Latest posts by Benny Vadmand (see all)