29 71 41 90 info@new-you.dk

Særlig Sensitivitet – Hvad er det? Og hvad kan jeg gøre?

Særlig sensitivitet, også kendt som HSP, indebærer en ekstraordinær følsomhed over for stimuli fra ens omgivelser, herunder lyde, lugte, lys og følelsesmæssige input. Individer med et sensitivt nervesystem oplever ofte verden på en dybere og mere nuanceret måde.

De kan føle sig overvældede af intense sanseindtryk og har behov for ekstra tid til at bearbejde og reagere på disse stimuli.

Overstimulering er ikke blot en udfordring for børn, men også for voksne. Travle arbejdsmiljøer, stressende sociale situationer og konstant bombardement af information fra digitale enheder kan alle bidrage til overstimulering hos voksne.

Forståelse af særlig sensitivitet

Særlig sensitivitet er ikke en sygdom, men snarere et medfødt personlighedstræk. Personer, der er særligt sensitive, har som sagt en øget følsomhed over for stimuli. Dette betyder, at de kan reagere med stærke følelser på deres omgivelser end andre, og det er vigtigt at anerkende og respektere denne forskellighed.

Er der forskel på særlig sensitivitet og ADHD?

Selvom særlig sensitivitet og ADHD deler visse ligheder, er der også vigtige forskelle mellem de to tilstande. Mens personer med ADHD kan være impulsive, er personer med særlig sensitivitet ofte mere forsigtige og tænksomme. De har brug for mere tid og plads til at bearbejde information, før de reagerer. Særlig sensitivitet er ikke en neurologisk lidelse som ADHD, men derimod et personlighedstræk.

Er særlig sensitivitet medfødt?

Ja, forskning tyder på, at særlig sensitivitet er medfødt og kan være arvelig. Mennesker fødes med forskellige niveauer af sensitivitet, og nogle er mere tilbøjelige til at være særligt sensitive fra fødslen. Det menes, at genetiske faktorer samt miljømæssige påvirkninger kan spille en rolle i udviklingen af den særlige sensitivitet.

Følelsen af at være socialt utilpas

Særligt sensitive mennesker kan ofte føle sig utilpasse med at møde nye mennesker, især i sociale sammenhænge præget af større forsamlinger eller høj aktivitet og støj. De foretrækker ofte dybe relationer og meningsfulde samtaler frem for overfladisk small talk og trives bedst i rolige og afslappede omgivelser, hvor de kan være sig selv.

særlig_sensitiv_hypnoterapi

Hvad er de typiske kendetegn hos personer med sensitive personlighedstræk?

Mennesker med sensitive personlighedstræk har typisk en tendens til at opleve og reagere på verden på en dybere og mere intens måde end andre. De er ekstremt følsomme, selv over for almindelige stimuli, og har en tendens til at være opmærksomme på detaljer.

En følsom person er dybt forbundet med deres følelser og omgivelser. De er ofte meget opmærksomme på subtile ændringer i stemninger og energier omkring dem og udviser ofte stor empati over for andres følelser. Selvom følsomhed ofte betragtes som en styrke, kan det også føre til sårbarhed over for stress og overstimulation.

Man kan være særlig sensitiv i alle aldre, her er nogle af de udfordringer, som de forskellige aldersgrupper døjer mest med:

Særligt sensitive voksne:

Kendetegnes ved deres dybe følelsesliv og stærke reaktioner på sensoriske stimuli. De kan føle sig overvældede i travle eller kaotiske miljøer og har ofte brug for tid alene til at genoplade deres energi.

Særligt sensitive børn:

Det sensitive barn er ofte mere observante og følsomme over for deres omgivelser. De kan have svært ved at håndtere alverdens indtryk og forandringer, stærke lugte eller lyde og har brug for ekstra støtte og forståelse fra deres forældre og lærere.

Særligt sensitive unge:

Kan opleve særlige udfordringer i en verden, der ofte belønner ekstroverte og udadvendte adfærdsmønstre.

Symptomer på særlig sensitivitet kan omfatte overstimulation og fysiske fornemmelser som angst, overvældelse og fysisk træthed. Disse symptomer varierer fra person til person og kræver forskellige tilgange til håndtering.

Særligt sensitive mennesker kan opleve øget træthed på grund af den konstante bearbejdning af sensoriske stimuli og følelser. Det er vigtigt for disse individer at prioritere hvile og genopladning for at undgå udbrændthed og overstimulation.

Tegn på overstimulering

Nogle almindelige tegn på overstimulering inkluderer bombardement af stimuli ud over ens håndteringskapacitet. Dette kan medføre følelsesmæssig stress, angst, irritabilitet og fysisk ubehag. Symptomer på overstimulering kan omfatte hovedpine, træthed, rastløshed og en generel følelse af overvældelse. Det er vigtigt at lytte til kroppens signaler og træffe nødvendige skridt for at reducere stimulationen og genoprette balance.

Angst og Særlig Sensitivitet

Mennesker med særlig sensitivitet har en øget risiko for at udvikle angst på grund af deres tendens til at blive overvældede af stimuli og følelser. Det er vigtigt for disse individer at lære at håndtere deres angst og implementere sunde vaner, der kan hjælpe med at skabe ro og balance i livet.

Overstimulation kan have alvorlige konsekvenser for en persons mentale og fysiske velbefindende, herunder udbrændthed, angst, depression og andre psykiske lidelser, hvis det ikke håndteres ordentligt. Det er derfor vigtigt for særligt sensitive mennesker at lære at genkende tegnene på overstimulation og have gode strategier til at håndtere dem.

 

Særlig_sensitiv_hypnoterapi2

Gaven ved at være særligt sensitiv

At kende sig selv og have strategier til hverdagen gør det nemmere at navigere i livet og deltage i sociale aktiviteter. Sensitiviteten bør ses som en gave, der åbner muligheder, i stedet for at opleve den som negative følelser, der skaber begrænsninger. At have et fintfølende nervesystem er ikke noget, der skal undertrykkes eller forsøges fjernet. Tværtimod handler det om at lære at opnå en bedre balance mellem indtryk for personer med denne sensitive profil.

Særlig sensitiv behandling

Behandling af særlig sensitivitet fokuserer ofte på at lære personen at håndtere deres følsomhed og forebygge overstimulation. Dette kan omfatte hypnoterapi, som arbejder på et dybere plan med det formål at hjælpe med at reducere angst og stress gennem hypnose. Derudover kan man lære selvhjælpsværktøjer, der kan hjælpe med bedre at kunne håndtere dagligdags udfordringer og etablere sunde grænser i ens liv.

I fortiden kan der have været skabt forskellige fejlagtige programmeringer, det vil sige ubevidste mønstre, som får en til at opleve sensitivitet som forkert, eller der kan være opbygget en hæmmende adfærd omkring det.

Ofte vil man, når man arbejder med disse lag og får forløst mønstre, komme bedre i kontakt med sig selv og finde den sande styrke i sensitiviteten.

Spiritualitet og særlig sensitivitet

En del af dem, der er særligt sensitive, har interesse for den spirituelle side af livet og kan gennem sjælerejser, healing eller andre spirituelle metoder finde dybere forståelse og mening med deres liv. Dette kan indebære at finde ind til deres specielle evner, styrker eller måder at bruge deres sensitivitet på.

Få hjælp til at møde sensitiviteten fra et autentisk sted

Føler du, at sensitiviteten fylder for meget, og oplever du for meget angst, stress eller andre hæmmende følelsesmønstre i denne forbindelse? Ønsker du større ro og balance og at kunne leve et mere autentisk liv gennem din sensitivitet? Så er hypnoterapi et godt bud til at skabe forståelse og hjælpe dig videre.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke din første tid, er du mere end velkommen til at udfylde kontaktformularen. Du kan også kontakte Benny på tlf.: 29 71 41 90 eller via mail: info@new-you.dk for at høre nærmere.

  FAQ om særlig sensitivitet

  Kan særlig sensitivitet ændres?

  Særlig sensitivitet er en del af en persons grundlæggende personlighed og kan være et nedarvet personlighedstræk. Det vil sige, at det ikke er noget, der kan ændres. Dog kan en person lære at håndtere og trives med deres sensitivitet ved hjælp af terapi og lære forskellige typer selvhjælpsværktøjer,

  Hvordan kan man støtte en særligt sensitiv person?

  At støtte en særligt sensitiv person indebærer at vise forståelse, respekt og accept for deres behov og grænser. Det kan også indebære at skabe et miljø, der er roligt og stimulerende, og som giver mulighed for tilbagetrækning og genopladning.

  Hvordan føles det at være overstimuleret?

  At være overstimuleret kan føles overvældende både følelsesmæssigt og fysisk, med symptomer som irritabilitet, hovedpine, og hyperfølsomhed over for lyde og lys. Det kan føre til en trang til at trække sig tilbage fra stimuli og søge ro.

  Hvordan kan man se på særlig sensitivitet som en styrke?

  At have et fintfølende nervesystem kan ses som en styrke, når det håndteres korrekt. Det kan føre til en dybere forståelse af ens følelser og omgivelser samt et øget niveau af empati og forbindelse med andre mennesker.

  Er særlig sensitiv en diagnose?

  Det er vigtigt at skelne mellem særlig sensitivitet og diagnoser såsom angst, depression eller autisme, selvom særligt sensitive mennesker kan have øget risiko for at udvikle disse tilstande. At være særlig sensitiv handler mere om en medfødt eller arvet følsomhed over for omgivelserne snarere end en medicinsk diagnose. Du kan finde mere information omkring særlig sensitivitet hos HSP Foreningen 

  Benny Vadmand