29 71 41 90 info@new-you.dk

Oplever du fastlåshed i dit liv

Mange mennesker oplever, at de bevæger sig rundt i cirkler og har en oplevelse af fastlåshed, hvor man sidder fast i et velkendt mønster og gør de samme begrænsende handlinger igen og igen. En fastlåshed, der kan virke som en meget styrende del af livet og skaber grobund for frustration, tankemylder og uro.

Dette kan endda være, selvom man rationelt godt kan forstå, at det ikke behøver at være sådan, og har et dybt ønske om at slippe det, for udfordringen er, at når først sindet har automatiseret et hæmmende loop af tanker og følelser, er de nærmest umulige at bryde selv.

 

Sindet kører på autopilot det meste af tiden

Sindet kan sammenlignes med en computer, der begge afvikler programmer hele tiden for at kunne fungere. Disse programmer er ubevidste mønstre, der er automatiserede, og som kører i baggrunden, og er den styrende del af livet.

Disse mønstre er altid nogle, som du selv har skabt på et tidspunkt og har sat i gang. Udfordringerne ved dette er, at den styrende del, som er det underbevidste sind, ikke vurderer om de programmer, som den sætter i gang er gode eller dårlige for os. Den udfører blot det job, som vi har sat den til og bliver ved med dette indtil det bliver ændret.

Det underbevidste sind kører disse programmer til perfektion, og de ubevidste mønstre kører i baggrunden ca. 90-95% af den vågne tid. Man kan derfor sige, at sindet kører på autopilot det meste af dagen, og dette overlader ikke særligt meget plads til at kunne tage nye valg og skabe forandring i livet.

 

Tilløbet til at skabe forandringer i livet kan være svært

Fordi sindet kører på autopilot det meste af dagen, så er der kun meget få ressourcer til at sætte ny retning og lave forandringer i livet.

Det som sker for mange er, at de indimellem i øjeblikke, kortvarigt får en lyst og drøm om forandring, men derefter skubber det til side og udsætter handlingen, fordi hverdagen melder sig og autopilot går i gang igen.

Derudover er der en anden faktor, som kan være med til at spænde ben for nogen, det her kan lyde lidt vildt, men faktisk forholder det sig sådan, at en del der drømmer om forandringer i livet også kan være bange for hvad der kommer til at ske, hvis de nu forandrer sig og kan være årsagen til, at de enten udskyder eller aldrig kommer i gang.

En del mennesker vil hellere blive i smerten og det velkendte end at vove pelsen og hoppe sig ud i skabe forandringer i livet.

Når først erkendelsen af problemet eksisterer, er det oftest der, hvor det bliver svært

Der hvor det oftest bliver svært er når man først kommer til den erkendelse, at problemet er der, og at de ubevidste mønstre ikke er hensigtsmæssige for én længere, så er det man indser, at de praktisk talt er umulige at bryde selv.

Dette er uanset hvor irrationelle disse mønstre end måtte være, og hvor meget man egentlig ønsker at bryde de, er det storset umuligt at bryde et ubevidst mønster blot ved at tænke sig ud af det og prøve at handle anderledes.

Derfor kan du have nok så mange tanker og forståelser om, at det hæmmende mønster ikke er godt for dig, og det vil stadig ikke være nok til at bryde det.

 

Du indeholder løsningen

Løsningen er at få brudt de hæmmende mønstre der hvor de er skabt, fordi det handler altid om et uforløst følelsesmønster, der er skabt på et tidspunkt, hvor du ikke har kunnet bearbejde eller håndtere dem, som så har lagret sig i din krop, og efterfølgende bliver aktiveret igen og igen.

Du har altså af en eller anden årsag selv skabt disse ubevidste mønstre, og fordi du har dette, så har du heldigvis også nøglen til at åbne op for dem og give slip. Du behøver blot én til at holde dig i hånden og guide dig igennem.

Det er her hvor hypnose kommer ind i billedet, fordi med Hypnoterapien kan vi får adgang til disse mønstre, skabe indsigt og bryde dem, så der bliver gjort op med fastlåshed, og der bliver skabt den nødvendige opdatering af sindet, som gør at du kan komme videre.

Vigtigst er, at der bliver taget ordentlig hånd omkring tingene, og at mønstrene bliver bearbejdet ud fra forskellige vinkler, så vi får en god helhedsbearbejdeles af problemstillingen.

Det ved din professionelle hypnoterapeut alt om, og hypnoterapeuten er trænet i at kunne hjælpe dig, så det eneste som du behøver er, at nære ønsket om forandring, have tilliden til processen og være villig til at gøre en indsats undervejs.

Latest posts by Benny Vadmand (see all)