29 71 41 90 info@new-you.dk

det Åndelige Mødested hvad er det?

Det Åndelige Mødested er en teknik indenfor spirituel hypnose, der giver mulighed for at opleve møder med åndelige væsener, såsom åndelige vejledere, afdøde personer, nulevende personer eller andre entiteter.

Hvordan fungerer det? 

Mødestedet kan bruges i mange guidningssammenhænge, fra en simpel spirituel oplevelse til en intuitiv sjælerejse.

Man bliver ledt derhen af den som guider, der derefter hjælper med at udfolder oplevelsen. Når man ankommer, beskriver man stedet for at sætte rammen, derefter oprettes kontakt med den mest relevante energiform

Vi gør det på denne måde for at sikre, at de rigtige besøg skabes. Det er kun den åndelige verden, der ved, hvilke besøg der er rigtige, og som derfor kan komme igennem fra gang til gang.

Når vi overlader besøgene til den åndelige verden, vil de rigtige møder altid finde sted med det antal besøgende, der er ment (typisk 1-3).

Hvem kan komme på besøg i mødestedet?

Besøgende vil være relevante og tilpasset til hver enkelt. Der kan være alle slags energi former, nogle mere hyppige end andre.

De mest almindelige besøgende i mødestedet er afdøde slægtninge (typisk bedsteforældre), spirituelle vejledere, andre energiformer og levende mennesker. Lejlighedsvis kan der også være besøg fra afdøde dyr, der tidligere i livet har været tæt forbundet til personen.

Negative energier, som kan skade eller give negative oplevelser til personen, vil aldrig forekomme, da vores måde at arbejde på altid er med en positiv intention, der sikrer, at kun relevante og meningsfulde møder vil forekomme.

Hvad kan der ske i Mødestedet?

I Mødestedet går det primært om at modtage vigtige budskaber og råd, hvilket typisk giver en dybere forståelse for livet. Derudover kan der være andre oplevelser, der er specifikke for den person, der bliver guideret.

De specifikke oplevelser kan inkludere energimæssige justeringer, styrkelse af kontakten til ens intuition og gaver i form af symboler. Disse gaver kan være en nøgle, hjerte, energi kugle eller andet, der passer til den enkelte person.

Gaverne, der bliver givet, kan også nogle gange være fysiske ting, som personen allerede ejer. Det kan være et arvegods (ring, halskæde eller andet), der har særlige kvaliteter, og den besøgende vil give anbefalinger om, hvordan det skal bruges.

I Mødestedet kan der også laves en aftale om, hvordan den person, der bliver guideret, kan skabe nemmere kontakt til de besøgende, der er dukket op.

Hvornår bruges mødestedet?

Mødestedet kan bruges i en række forskellige sammenhænge under en sjælerejse. Der er ingen faste regler for, hvornår Mødestedet skal bruges – det afhænger af den enkelte person og deres situation.

Det anbefales dog at bruge Mødestedet som afslutning på oplevelser, der er opstået tidligere i rejsen. På den måde kan du få budskaber og råd, der giver dig en dybere forståelse af livet.

Sommetider er Mødestedet ikke er det mest relevante værktøj i en given situation. I så fald vil den intuitivt guidede sjælerejse bruge andre metoder, der bedst passer til den enkelte person.

Der er ingen begrænsninger på de mulige kombinationer, der kan anvendes, så længe oplevelsen forbliver positiv og meningsfuld.

Du kan også lære at guide andre til Mødestedet

Hvis du finder Mødestedet interessant, kan du lære at guide andre til en oplevelse af det, udover selv at opleve det på en sjælerejse. Der er forskellige måder at gøre dette, afhængigt af om du vil begynde med grundlæggende teknikker eller have en mere avanceret tilgang.

Du kan lære grundlæggende teknikker på online-kurset “Spirituel kontakt-og indsigtsguide”. På dette kursus vil du lære en enkel metode, der step-by-step giver dig værktøjerne til at guide andre ind i Mødestedet, både i 1:1 og gruppe sammenhænge.

Kunne du tænke dig en mere avanceret tilgang, kan du tage uddannelsen “Intuitiv sjælerejse terapeut”. Denne uddannelse er en komplet tilgang til at lave sjælerejser, inklusive Mødestedet, og åbner op for en række intuitive guidningmuligheder.

 video Demonstration af Mødestedet

Benny Vadmand