29 71 41 90 info@new-you.dk

Er du nysgerrig på, hvilke værktøjer din hypnoterapeut bruger? Få et indblik i det i denne artikel.

Der findes mange værktøjer og metoder, der kan bruges i hypnose. En del udspringer fra andre terapeutiske retninger, såsom gestaltterapi, arbejde med det indre barn og psykoterapeutiske metoder, der er blevet konverteret til brugen i hypnose.

Dette gør at metoderne virker mere effektive. Fordi hypnose virker som en forstærker for alle menneskelige oplevelser. Det vil sige, at når værktøjerne bliver brugt i hypnose, vil de virke både mere effektive og dybdegående end ved f.eks. samtaleterapi.

Hypnose skaber adgang til de underliggende årsager og styrker ubevidste ressourcer, hvilket gør det ideelt til forandringsarbejde.

Udover at bearbejde traumer og andre følelsesmæssige begrænsninger i hypnose, kan man også skabe dyb motivation henimod den fremtid, der ønskes.

I dette blogindlæg vil jeg komme ind på 5 af de mest brugte metoder og værktøjer, som din hypnoterapeut ofte benytter i et hypnoseforløb.

Du får her (i uvilkårlig rækkefølge), en kort beskrivelse af de 5 værktøjer og metoder:

Direkte suggestioner

Direkte suggestioner er en stor del af klassisk hypnose og er stadig en vigtig del af moderne hypnoterapi.

Hypnotiske forslag, som direkte suggestioner også kaldes, var hvad en hypnotisør i klassisk forstand benyttede sig af. Her var det hypnotisøren, som var den mest aktive del i en hypnose session, hvor der typisk blev gjort brug af scripts, indeholdende suggestioner, som blev læst op for klienten.

Brugen af scripts og suggestioner alene, uden terapeutiske værktøjer, har oftest en ringe og mindre holdbar effekt. Derfor benytter en moderne hypnoterapeut sig af en kombination af forskellige værktøjer og teknikker, sammen med suggestioner for at skabe de bedste resultater.

Der er forskellige tidspunkter i en hypnose session, hvor suggestioner med fordel kan anvendes. De er især gode at bruge i slutningen af en session, efter at det terapeutiske arbejde er blevet lavet, her vil sindet nemlig være yderst modtageligt over for hypnotiske forslag.

Der findes også andre suggestionstyper, udover dem, der tager udgangspunkt i klientens ønske om forandring. Heriblandt ego-styrkende suggestioner, som styrker selvværdet, og post-hypnotiske suggestioner, som er hypnotiske forslag, der træder i kraft efter hypnosesessionen.

Alders regression

Alders regression er en effektiv metode til at bearbejde de underliggende årsager til forskellige problemstillinger, begrænsninger og selvskabte ubevidste vanemønstre. Metoden er god til at komme til bunds i og bryde kerneårsagerne til ubevidste mønstre og skabe indsigt i de underliggende årsager til hæmmende følelsesmønstre.

Teknikken fungerer ved at arbejde med det indre barn og bryde hæmmende mønstre og traumer, der stadig påvirker og hindrer en i at udvikle sig, både som ung og voksen. Dette resulterer i øget indsigt, forståelse, og en større følelsesmæssig frihed.

Alders regression er især god til at arbejde kan også bruges til at arbejde med frygt og misforståelser, utilstrækkelighed og effektivt bryde akkumulerede stressmønstre, skabt ud fra en barnlig opfattelse af virkeligheden.

Regression kan også bruges udover at være et effektivt terapeutisk værktøj, også benyttes til at skabe spirituelle oplevelser i form af tidligere liv oplevelse. 

Egostate terapi

Egostate terapi er en metode, der fokuserer på at arbejde med forskellige dele af personligheden, også kaldet under-personligheder.  

Alle mennesker består psykologisk set af flere under-personligheder, der skifter flere gange i løbet af en dag.

I enhver given øjeblik af vores vågne tilstand har vi en aktiv del, kendt som den udøvende del. Menneskeligt set kan vi have mange forskellige ego-states, nogle bruges oftere end andre. Typisk har vi op til 15 forskellige under-personligheder, som vi benytter jævnligt.

Under-personlighederne hjælper med forskellige områder i livet og skifter automatisk og ubevidst flere gange om dagen.

Metoden sigter mod at balancere indre konflikter mellem forskellige dele af ens under-personlighed. Samtidig hjælper det med at bearbejde hæmmende følelsesmønstre såsom vrede, skyld og skam.

Egostate terapi er også kendt som partsterapi og delintegration.

Alders progression

Alders progression er en metode, der giver mulighed for at forud opleve mulige fremtidige situationer i hypnose.

Fordelene ved dette er, at man kan skabe positive og håbefulde forventninger omkring fremtiden, som gør, at der er større sandsynlighed for at opnå en følelse af tryghed. Dette kan f.eks. være i forbindelse med præstationer.

Ligesom man kan genopleve situationer fra fortiden og bruge det terapeutisk til at give slip på traumer og følelsesmæssige begrænsninger, er det også muligt at forud opleve mulige fremtidige hændelser. Dette har sine vigtige fordele og kan have en stor effekt på at kunne skabe den fremtid, som man ønsker.

Alders progression kan også bruges til at lave en slags “test” af det foregående terapeutiske arbejde, ved at forud opleve situationer, hvor man normalt mærker begrænsninger eller hæmmer sig selv følelsesmæssigt. I disse oplevelser vil man opdage, at forandringer er mulige, hvilket accelererer processen og giver håb for fremtiden.

Metoden kan anvendes på forskellige måder afhængigt af de temaer, der arbejdes med. Det er et vigtigt værktøj, der ofte bruges i kombination med andre værktøjer, typisk i slutningen af en session.

Kontrolrummet

Kontrolrummet er et klassisk værktøj, der kan bruges på mange forskellige måder og tilpasses den enkelte. Her kan både arbejdes terapeutisk, og der kan endda også inddrages en spirituel vinkel, hvis dette ønskes.

Det er et fleksibelt kreativt værktøj, hvor man via forestillingsevnen metaforisk set skaber et rum, som tager sig ud på den måde som er rigtig for den enkelte. Herfra kan der Justeres kropslige fornemmelser, som smertetilstande, Skabe healing. Symbol Der rummer flere muligheder,

Her kan der arbejdes med symboler, farver arbejde metaforisk og symboler. Skabelse Fysiske og psykiske optimeringer Nogle gange giver det adgang til at kunne Opløse blokering der sidder i kroppen.

Kontrolrummet er et fleksibelt og kreativt værktøj, hvor man kan skabe et rum metaforisk ved hjælp af sin forestillingsevne, så det ser ud på en måde, der passer til den enkelte person.

Fra dette rum kan man justere kropslige fornemmelser, såsom smerte, og skabe healing. Det rummer mange muligheder, og man kan arbejde med symboler, farver og metaforer. Det kan føre til fysiske og psykiske forbedringer og nogle gange give adgang til at løse blokeringer i kroppen.

Kontrolrummet kan også udvides til en form for selvhypnose, eller der kan tilkobles en spirituel vinkel, hvor det er muligt at skabe kontakt og et åndeligt møde med f.eks. en spirituel vejleder.

Hvornår bliver de forskellige værktøjer brugt?

Valget af hvilke værktøjer, der bliver benyttet skal bruges i de forskellige hypnose sessioner i et forløb, afgør din hypnoterapeut. Din hypnoterapeut er trænet i brugen af disse værktøjer, og ved lige præcis hvilke værktøjer der skal bruges hvornår.

Benny Vadmand