29 71 41 90 info@new-you.dk

Hypnose mod stress

Længerevarende stress er en alvorlig belastningstilstand, som kan udgøre en trussel mod dit psykiske såvel som fysiske helhed. Stress opstår, når ens egne eller omverdenens forventninger og krav overstiger de ressourcer, man selv føler, at man besidder. Dette foranlediger en form for ubalance i både sind og krop, som kan medføre psykiske, adfærdsmæssige og fysiske symptomer.

På vores hypnoseklinik i København kan vi tilbyde dig behandling af stress ved hjælp af hypnose. Dette er et effektivt værktøj, som kan aflede en større livsglæde, da det lærer dig at håndtere stress på en hensigtsmæssig måde. I forløbet hjælper vi dig med at nå ind til din underbevidsthed, hvor det er muligt at arbejde med dine adfærdsmønstre, følelser og opfattelser. Ved at ændre din måde, hvorpå du opfatter omverdenen og eksterne omstændigheder, kan du blive mere omstillingsdygtig og bedre til at håndtere situationer, som førhen ville have afledt stress. Du udvikler således nye mere hensigtsmæssige reaktions- og adfærdsmønstre, som vil kunne have en positiv effekt på resten af dit liv.

Hvordan fungerer behandling af stress med hypnose?

Som mennesker lagres vores oplevelser og erfaringer i underbevidstheden. Dette er på et ubevidst plan med til at forme os som individer, da de informationer vi indsamler, er med til at påvirke den måde vi tænker, handler og føler. Nogle af disse informationer, som er lagret i vores underbevidsthed, kan på et senere tidspunkt i vores liv vise sig at have en negativ og hæmmende effekt på den måde, hvorpå vi lever vores liv.

Til stress hypnose bevæger vi os ned i det underbevidste sind, hvor vi har mulighed for at påvirke disse lagrede tanke- og følelsesmønstre i en positiv retning. Grundet tidligere oplevelser kan du måske have indøvet en adfærd, eller tilegnet dig egenskaber, som gør dig mere modtagelig overfor stress. Dette kan eksempelvis være, hvis du som menneske har svært ved at sige nej overfor andre, og derfor siger ja til flere opgaver end du kan rumme. Med hypnose mod stress hjælper vi dig med at nå ind til kernen, så dine forudsætninger for at håndtere stress ændres væsentligt.

Kontakt os, hvis du ønsker at få en større ro og balance i dit liv

Hvis du ønsker hjælp til at genvinde balancen i dit liv, så kan du med fordel prøve hypnose mod stress. Book dit hypnose forløb i dag, eller kontakt mig, hvis du ønsker at vide mere om stress hypnose som behandlingsform.

     

    Læs vores anmeldelser på Google

    New-you Hypnose har 5.0 ud af 5 stjerner baseret på 20anmeldelser på Google.