29 71 41 90 info@new-you.dk

Er det svært for dig at holde op med at ryge og skabe et vedvarende rygestop?

Find mere information her om “hvorfor” det kan være svært og hvordan det kan være sværre for nogle end andre.

Er det dig eller cigaretterne der styrer dit liv?

Mange oplever en følelse af at være styrret af cigaretterne… Jeg har igennem tiden oplevet mange af mine tidligere rygestop klienter, har fortalt at cigaretterne næsten styrrede deres liv på forskellige områder. Som har været alt fra at de hele tiden skulle udtænke sig muligheder for at komme ud at ryge, til at gå i seng tidligt op aften, fordi de kun havde få smøger tilbage. Der så skulle bruges som en af de såkaldte “morgen” smøg, til at kunne starte næste dag op evt. sammen med kaffen. Så de lige kunne klare sig indtil de kunne skaffe deres næste cigaret fix. Denne måde at være styret af cigaretter og slippe sin egen kontrol dertil. Virker for mange hæmmende og der bruges ufattelig mange resourcer på dette. Som kunne være brugt på mange andre positive ting i livet, som f.eks at være tilstede og kunne slappe af.

Et andet paradox som mange rygere også oplever er at de bilder sig ind, at cigaretterne får dem til at slappe af. Hvilket ikke kan være mere fjern fra sandheden. Hvilket viser hvor meget en afhængighed kan have over krop og sind.

Der findes groft sagt to typer rygere

Som Hypnoterapeut oplever jeg at der groft sagt er 2 slags rygere. Der er dem som er vane rygere og dem som ryger på følelser. Disse behøver forskellige hypnose tilgange, for at få et effektivt rygestop.

Forskellen på de to ryger typer har jeg sat op i punkt form nedenunder. Bemærk at kategorierne kan overlappe hinanden.

Ryger type 1 – Vane ryger

  • Ryger under 20 cigaretter om dagen
  • Kan gå længere tid uden at ryge
  • Hygge ryger

Ryger type 2 – Vane ryger + ryger på følelser

  • Ryger over 20 cigaretter om dagen
  • Tænder den ene cigaret med den anden
  • Lægger låg på følelser med cigaretter
  • Irretabel/frustreret

Hvad er forskel på måden de to typer bearbejdes på?

Der er en væsentlig forskel på hvordan vi løser de to ryge typeres udfordringer. Derfor er det godt at være realistisk som ryger omkring hvilken type man hælder mest til. For at få så succesfuldt et rygestop som muligt.
Med rygetype 1 er det oftest et simpelt vanebrud der skal til og kan for de fleste løses på en enkelt hypnose session. Hvor ved rygetype 2 er det vigtigt at vi får forløst det underliggende følelsesmønster i forbindelse med rygestoppet, så der kan skabes en større indre ro og balance. Hvilket gør at et rygestop bliver væsentlig nemmere end hvis man nøjes med et vanebrud. Derudover vil de fleste som er type 2 også blive påvirket positivt på andre områder af livet, når vi lavet et decideret hypnose forløb. Hvor vi arbejer med flere dele af psyken, som kan være på spil i daglig dagen og saboterer ens ønsker om at blive røgfri.